TRV:08264

ID TRV:08264
Bok 530
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst På baner med lav trafikk, sidespor, togspor på stasjoner og øvrige spor, kan kravene til jernbanepukken reduseres. Kravene skal vurderes for hvert enkelt tilfelle iht. den aktuelle driftssituasjon (trafikkmengde, hastighet, trafikksammensetning).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet medfører reduserte kostnader til pukk i spor hvor det ikke er nødvendig med høye krav til kvalitet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastpukk