TRV:08265

ID TRV:08265
Bok 530
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Ballastpukk som benyttes på Ofotbanen skal vaskes i egnet sikteverk med vaskeanlegg før utlegging.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Økt støvmengde i pukkproduksjonen kan motvirkes med spyling av ballastpukken i egnet sikteverk med spyleanlegg før utlegging. Spyling av ballastpukk vil redusere støvmengden i produksjonen og utleggingen av ballasten.
Endringsartikler 530_2022_Endringsartikkel_1687
Relatert krav
Opprettet 2022/09/15
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastpukk