TRV:08266

ID TRV:08206
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Feillokalisering: «Avstand til feil» beregnet av underimpedansvernet og maksimal strømstyrke skal vises (når den er tilgjengelig) for leder for kobling for rask og enkel lokalisering av kortslutning i kontaktledningsanlegget.
  1. Utførelse: Leder for kobling bør presenteres estimert feilsted referert banens kilometrering beregnet fra vern på begge sider av matestrekningen samt gjennomsnittet av disse (dersom vernet er i stand til å estimere avstanden).
  2. Utførelse: Leder for kobling bør presenteres kortslutningsstrøm målt på hver utgående avgang til dobbeltsporet fra koblingsanlegg.
  3. Operative tiltak: Det skal finnes operative regler for å håndtere og nyttegjøre signalet fra feillokalisator ved feilsøking.
«Avstand til feil»-funksjonen har en endelig nøyaktighet. Usikkerheten er imidlertid systematisk: Overgangsmotstand og tilbakemating fra tog bidrar til overestimering av avstanden til feilen. Effektforbruk i tog bidrar til underestimering. Med elektrisk utførelse system E oppstår ytterligere usikkerhet for kortslutninger som befinner seg på kontaktledningen. Når avstand til feil estimeres fra vern i begge ender av matestrekningen, er det derfor sannsynlig at feilen befinner på strekningen mellom de to estimatene. Gjennomsnittet av estimatene er forventet å indikere feilstedet med rimelig nøyaktighet. Stor avstand mellom estimatene tyder på stor overestimering og dermed feil mellom fase og jord, eller feil på kontaktledningen. Liten avstand mellom estitmatene tyder på tofasefeil.

Ved høy kortslutningsstrøm vil sannsynligvis hurtig overstrømsvern løse før «avstand til feil»-funksjonen får beregnet et estimat. I disse tilfellene vil høy kortslutningsstrøm indikere at kortslutningen er nær koblingsanlegget og «avstand til feil»-rapport fra koblingsanlegg i motsatt ende av matestrekningen indikere minimum avstand fra koblingsanlegget nærmest feilen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 3375
Relatert krav
Opprettet 2022-09-15
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg#Funksjonskrav