TRV:08282

ID TRV:08282
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Håndtering: Håndtering og bruk av plantevernmidler skal følge krav til yrkesmessig bruk i Forskrift om plantevernmidler. Det er også krav til å føre sprøytejournal, krav til journal for beskyttelse av vannmiljø og krav til journal for integrert plantevern.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at bruk av plantevernmidler følger forskrift om plantevernmidler.
Relatert krav
Opprettet 2023/04/03
Referanse Endringsforslag 3590
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Håndtering og bruk av plantevernmidler