TRV:08283

ID TRV:08283
Bok 522
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Bruk: Forbruk (type og mengde) av plantevernmidler skal rapporteres i Bane NORs til enhver tid gjeldende system for dette.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at bruk av plantevernmidler følger forskrift om plantevernmidler.
Relatert krav
Opprettet
Referanse Endringsforslag 3590
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng#Håndtering og bruk av plantevernmidler