TRV:08288

ID TRV:08288
Bok 531
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Ved løft av glideskjøt i forbindelse med innlegging eller mellomlagring skal løftepunkter og metode velges slik at: (se Figur: Løfting av glideskjøt)
  • maksimalt avvik fra sporvekselens horisontale 0-linje ikke overstiger 50 mm.
  • helning i lengderetning i forhold til sporvekselens horisontale 0-linje ikke overstiger 5 mm/m
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre mot varige deformasjoner i glideskjøtens komponenter på grunn av overbelastning som følge av for få, eller uheldig plassering av løftepunkter
Endringsartikler 531 2024 Endringsartikkel 3655
Relatert krav
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Glideskjøter#Løfting