TRV:08291

ID TRV:08291
Bok 531
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Glideskjøt skal bare monteres dersom forskjell mellom målt brutemperatur TBR og bruas middeltemperatur TBR middel er mindre eller lik 10 0C.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at glideskjøtens kapasitet ikke overstiges ved ekstremtemperaturer.
Endringsartikler 531 2024 Endringsartikkel 3655
Relatert krav
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Glideskjøter#Montering av glideskjøt