TRV:08295

ID TRV:08295
Bok 531
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Ved innsveising mot tilstøtende spor skal det utføres nøytraliserng i en lengde på minimum 60 meter ut fra glideskjøten.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre for store langsgående krefter og bevegelse av skinner i tilslutning til glideskjøter
Endringsartikler 531 2024 Endringsartikkel 3655
Relatert krav
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Glideskjøter#Montering av glideskjøt