TRV:08297

ID TRV:08297
Bok 531
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Ved bruk av strekkapparat skal skinnene være festet på de første 15 svillene ut fra glideskjøten for å unngå endring av justert svilleavstand over brufuge.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal hindre at strekkapparater drar med seg sviller over brufugen ved nøytralisering.
Endringsartikler 531 2024 Endringsartikkel 3655
Relatert krav
Opprettet 2024/02/07
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Bygging/Glideskjøter#Montering av glideskjøt