TRV:08352

ID TRV:08352
Bok 553
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Trådene i kabler som skal brukes i signalanlegg skal merkes tydelig med trådens nummer og tilkoblingspunkt, med arabiske tall.
Merking gjøres på denne formen Tx/Ky, feks T2/K13
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 3794
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon