Teknisk regelverk:Aktuelt

Neste versjon av Teknisk regelverk

Neste versjon av Teknisk regelverk blir publisert 1. januar 2013.

Normalt utgis ny versjon av Teknisk regelverk en gang i året i januar. I 2012 kom imidlertid en ny versjon av Teknisk regelverk 1. juli. Hovedårsaken til dette er ny kjøretøyforskrift som vil medføre behov for endringer av Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper. I forbindelse med denne utgivelsen ble også andre endringer i andre fagdeler av regelverket utført.

--Frode Teigen 16. mar 2012 kl. 14:27 (CET)

Mulighet for å feste 35kg og NSB40 skinner i standard betongsviller

Ny to-skinne befestigelse for montering av 35kg og NSB40 skinner i JBV97 Betongsville er utviklet.

Ny versjon av Teknisk regelverk

Teknisk regelverk foreligger nå i ny versjon fra 5. juli 2012.

Den nye versjonen av Teknisk regelverk inneholder 65 kravendringer fra forrige versjon. Oversikt over kravendringer finnes i endringslogger for de ulike fagdeler av regelverket. Til hver kravendring er det en lenke til en endringsartikkel som inneholder informasjon om bakgrunn og underlag for endringen.

I tillegg til kravendringer er det gjennomført en rekke feilrettinger, presiseringer, korrigering av lenker og visuelle forbedringer. Disse vil ikke fremkomme av endringsloggene, men vil være synlige gjennom funksjonen "Vis historikk" øverst i hver artikkel (kapittel).

Teknisk regelverk refererer til en rekke lover og forskrifter. Det utarbeides for tiden maler for direkte henvisning til eksterne lover og forskrifter som vil bli implementert framover.

Her er 2 eksempler på hvordan malene anvendes:

Avtaleloven §12

FEF §1-2