Teknisk regelverk:Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2012-01

Dato: 5.12.2012

Emne: 541, avsnitt 6 Seksjonering

Enhet: Drammen- og Vestfoldbanen


Innspill fra kvalitetskontrollen

1) Dispensasjonsapplikasjonen bør også dekke bør-krav.

2) 541-6-2.1 Type seksjonsisolator skal velges avhengig av kjørehastigheten. For hastigheter > 100 km/h skal kontakttrådens sikksakk være lik 0. Legge inn krav til toleranse, eks. +- 50 mm (jf. Toleransekrav for kl-anlegget på stedet)

3) Slå sammen 540 og 541?

4) 541-6-2.4.1 stigningen på stedet bør ikke være større enn halvparten av den stigning som er bestemmende for togvekten på vedkommende banestrekning Vurdere om man kan stille et spesifikt krav, f.eks. 10 o/oo.

5) 541-6-2.4.2 Dødseksjon skal bygges opp som vist i Figur 5. "D" skal være minimum 400 meter.

6) 541-6-2.6 Det presiseres at kravene gjelder for eksisterende systemer, ikke for bygging av nye strekninger. Står egentlig greit – skille mer kravet for ulike systemer.

7) 541-6-3.2 For brytere og manøvermaskiner med egen SAT (Site Acceptance Test) bør denne benyttes for kontroll av funksjon etter montasje. Er dette kravet nødvendig?

8) 541-6-3.2.1-3.2.9 Brukes over seksjoner som skillekniv. Kravet bør omarbeides.

9) 541-6-4 • Sugetransformator kan likevel plasseres ved hovedsignal. Da skal seksjonsisolator for høy hastighet brukes og plasseringen godkjennes av Jernbaneverket. • Sugetransformatorer skal ikke plasseres i dødseksjon, på steder hvor elektrisk materiell normalt har stopp, eller på steder hvor de kan kortsluttes av andre ledninger. Kravene kommer i konflikt ved hovedsignal. Skal kravene endres?

10) 541-6-4 Isolerte skinner for sugetransformatorer skal ha en primærvikling som innkobles i kontaktledningen og en sekundærvikling som innkobles i banestrømmens returkrets. Hva menes med isolerte skinner her?