Tidligere versjoner av Teknisk regelverk frem til 2011

Jernbanen fikk tidlig et eget regelverk for bygging. Store deler av dagens jernbane ble bygget etter såkalte normaler. Det fantes gjerne normaler for de ulike banene som de ble bygget etter. Etter 2. verdenskrig ble regelverket beskrevet i diverse trykk. Her finner du lenker til noen av disse normalene og trykkene:


Under finner du lenker til tidligere PDF-utgaver av Teknisk regelverk. Teknisk regelverk:Versjon viser hvordan en finner versjoner av Teknisk regelverk fra 2011 og til gjeldende versjon.

NB: Lenkene virker bare i Bane NORs interne nettverk.

For eksterne; send epost til teknisk.regelverk@banenor.no.


Teknisk regelverk utgitt 01.07.2010

Teknisk regelverk utgitt 01.01.2010

Teknisk regelverk utgitt 01.01.2009

Teknisk regelverk utgitt 01.04.2008

Teknisk regelverk utgitt 01.01.2008

Teknisk regelverk utgitt 01.01.2007

Teknisk regelverk utgitt 01.07.2006

Teknisk regelverk utgitt 01.01.2006

Teknisk regelverk utgitt 01.02.2005

Teknisk regelverk utgitt 01.07.2004

Teknisk regelverk utgitt 01.01.2004

Teknisk regelverk utgitt 01.01.2002

Teknisk regelverk utgitt 01.01.2001

Teknisk regelverk utgitt 01.01.2000

Teknisk regelverk utgitt 01.01.1999

Teknisk regelverk 1993-98