Veileder for eksport og import av kravlister

Veileder for eksport og import av kravlister

  1. Last ned csv-fil av ønsket kravliste fra oversikten Kravlister
  2. Åpne Excel og Ny fil
  3. Klikk på fanen "Data" og deretter Hent data → "Fra fil" → "Fra tekst/CSV"
  4. Velg ønsket fil og deretter "Importer"
  5. Velg Filopprinnelse = "65001: Unicode (UTF-8)" og deretter Klikk "Last inn"
  6. Marker kolonnen med kravtekst, høyreklikk og deretter klikk "Formater celler"
  7. Under fanen "Justering" huk av på "Bryt tekst" og deretter klikk "OK"