501 2013 Endringsartikkel 651

1 Endringsinformasjon

EndringsID 651
Forslagsdato 2013-09-10 11:38:52
Forslagsstiller Svenn Erik Engen
Klassifisering Kravendring
Bok 501
Kapittel Generelle bestemmelser
Avsnitt 12.4.1.5.2 angående tittelfelt
Forslagstekst Hei!

I TRV står det at datoen i tittelfeltene skal skrives DD.MM.ÅÅ. I våre kodetabeller, som baserer seg på en mal laget av Øyvind Herland, så skrives datoen slik; DD.MM.ÅÅÅÅ.

Grunnen til at dette kommer opp nå er at “noen” ikke vil signere på kodetabellene fordi datoformatet ikke er i tråd med kravet TRV.

Jeg mener personlig at et datoformat som nevner alle fire sifrene i årstallet er bedre enn bare to, som lett kan misforstås. Men da bryter det mot TRV. Er det mulig å få endret regelverket slik at begge deler kan tillates?


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Endringen har ingen betydning for pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen har ingen betydning for tilgjengelighet

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen har ingen betydning for vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

Endringen har ingen betydning for sikkerheten

2.5 L - levetid

Endringen har ingen betydning for levetid

2.6 K - kapasitet

Endringen har ingen betydning for kapasitet

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

NS-EN ISO 7200 og ProArc.

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Jeg anbefaler at datoformatet for tittelfeltene endres slik at man angir årstall med fire siffer i datofeltet 2C (DD.MM.ÅÅÅÅ).

Firesifret avgivelse av år er anbefalt i NS-EN ISO 7200, i tillegg til dette er datofeltene i ProArc også satt opp med: DD.MM.ÅÅÅÅ.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres