510 2013 Endringsartikkel 623

1 Endringsinformasjon

EndringsID 623
Forslagsdato 2013-06-28 16:26:48
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510
Kapittel 9 Hele
Avsnitt alle
Forslagstekst Bane nett har revidert og supplert krav til tekniske rom. Imidlertid er dette krav som har felles interesse for tele, signal og tildels lavspenning, og dette er stoff som allerede er faglig omfattet av felles elektro kapittel 9.

Innspill fra Bane nett er mye av grunnlaget for endringene i kapittelet. I forbindelse med dette er det foretatt en total gjennomgang.

Referansedokumenter Kap 6 Teletekniske rom høring 07 05 2013 (3).pdf]

1.1 Ytterligere kommentarer fra Odd Erik Olsen

Oppdatering av Teknisk regelverk – Teletekniske rom bruk av skap i tunneler.
Jeg foreslår at vi legger til grunn de krav/føringer som er fastsatt for kategori 3 rom. Skapene må stå i nisjer.

Punkter som bør inngå ved å fastlegge krav/føringer for bruk av skap.
 •	Ip-klasse – skal kunne motstå vann ved spyling av tunnelen.
•	Kabelføring og tetting av kabelinntak
•	Dimensjonering
•	Plassering – i tunneler i nisjer
•	Temperatur – (Se Tele/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Temperatur)
•	Alarmoverføring
•	Lufttrykk , passerende tog (Trykk, sug og vind)
•	Materialvalg (syrefast eller aluminium – ikke galvanisert)
•	Lys over skap
•	Låsbart
•	Merking og dokumentasjon
•	Elektrotekniske krav

Ettersom dere ønsker at krav/føringer til tekniske rom tele tas inn i Bok Felles Elektro, 
foreslår jeg at dere skriver de krav/føringer skal  gjelde for skap i tunneler
Det bør presiseres i Endringsartikkelen at det er åpnet for at eksterne operatører har 
tilgang til å sette sitt utstyr i kategori 3 rom men med låste skap og følgetjeneste.  
Følgetjeneste er ikke inn tatt inn i teksten, kun låste skap. I tillegg bør det også 
påpekes at Bane Nett har åpnet for at skap kan benyttes i tunneler dersom utstyret 
egenskaper/krav inkl. mengde tilsier det.

/odd erik

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bearbeidet i flere fagmiljøer.

2.2 A - tilgjengelighet

Bearbeidet i flere fagmiljøer.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Bearbeidet i flere fagmiljøer.

2.4 S - sikkerhet

Bearbeidet i flere fagmiljøer.

2.5 L - levetid

Bearbeidet i flere fagmiljøer.

2.6 K - kapasitet

Bearbeidet i flere fagmiljøer.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt.

Gammel tekst finnes i Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Elektrotekniske_bygninger_og_rom

Ny tekst finnes i Bruker:Pek/Elektrotekniske_bygninger_og_rom

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

Kravene:

2.2 c6 Innvendig skal elektrotekniske rom være utført med brannherdig kledning.

og 2.7 b

Eksempler på veggutførelser med minimal frigivelse av støv ved ettermontering av utstyr:

   Betong med innstøpte festesoner (horrisontale profiler i brannfast materiale eller treverk) og støvbindende maling.
   Horrisontal utlekting (festesoner) og brannherdige plater. Eventuell bruk av støvbindende maling.

Dersom man oppfyller 2.7 b burde man ikke trenge å oppfylle 2.2 c6. F.eks. i et betonghus som har tilfredsstillende brannsikkerhet bør man ikke ha behov for å installere brannherdige plater.

OK etter nytt forslag

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

Konflikt hos Utbygging løses enkelt med følgende endring i 2.2 c6:

 2.2. c6:  Innvendig skal elektrotekniske rom bestå av brannsikre materialer eller brannherdig kledning.
Strengt tatt er endringen over unødvendig når hele punkt 2.7 leses pinlig nøyaktig - inkludert læreboksteksten: 
Det er listet to eksempler som hver for seg gir tilfredsstillende resultat. Brannherdig kledning er tilfredsstilt av betong. 
Eksisterende (læreboks)tekst sier jo at dette er tilstrekkelig. Merk: 2.2 c6 sier ingenting om brannherdige plater.

OK --Christopher Schive (diskusjon) 21. aug 2013 kl. 09:29 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres