510 2014 Endringsartikkel 974

1 Endringsinformasjon

EndringsID 974
Forslagsdato 29.10.2014
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5
Avsnitt 2.5.3 b)
Forslagstekst Erfaring har vist at:
 - trekkerør uten nødvendig trykkfasthet for innblåsing av fiberkabel, punkterer
 - informasjon i 560 overses
 - noen bestemmelser er i uoverensstemmelse med 560/7, avsnitt 3.2

Forslag til ny tekst i 510/5 2.5.3 b) pkt. 3

For innblåsing av fiberoptisk kabel skal det benyttes varerør med diameter på 32 mm eller 40 mm med en indre trykkfasthet på 12 bar og en ringstivhet på minimum 64.

Forslag til ny tekst i 510/5 2.5.3 b) nytt punkt 3+

Nødvendig omfang av rørkapasitet for teleformål er beskrevet i Tele/Prosjektering og bygging/Kabelanlegg#Kanal/røranlegg for fiberkabel.

Forslag til nytt punkt i 510/5 2.5.3 b)

Installerte varerør som er eksponert for dagslys, bør være resistente mot UV-stråling.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Krav til trykkfasthet bedrer pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Krav til trykkfasthet bedrer vedlikeholdbarhet

2.4 S - sikkerhet

ikke relevant

2.5 L - levetid

Ivaretatt med forbedring

2.6 Ø - økonomi

Usikkerhet i investeringer reduseres

2.7 K - kapasitet

ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

anbefalt

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

4.2 Prosjekter

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

Ber om at konsekvensene for kravet dokumenteres bedre. Gjelder skal-kravet til varerør.

Forlegning av kabel ved innblåsing brukes bare på mindre rørdimensjoner som 32 og 40 mm. Ellers trekkes kabel inn med trekkeline. Et rør som utsettes for innblåsing, må tåle stort overtrykk (12 bar) for ikke å punktere. Et punktert rør kan avskrives som verdiløst. Problemet er blitt mer presserende siden det kommer til nye leverandører av sekunda varerør (med innslag av regranulert masse), og disse punkterer på langt lavere overtrykk enn 12 bar. Per Klepsland

ok--Tore Telstad (diskusjon) 13. jan. 2015 kl. 00:12 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --