510 2015 Endringsartikkel 1195

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1195
Forslagsdato 26.08.2015
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 4
Avsnitt 4 a) (hele)
Forslagstekst Informasjonen er tildels utdatert (godkjenningsdatabase) eller overlappende med 501/2/11.1.

Punkt a) med underpunkt 1. dekkes bedre med teksten i 501/2/11.1.

Forslag til ny tekst:

a) Godkjenning er generelt beskrevet i Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Anskaffelser.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

ivaretatt

2.2 A - tilgjengelighet

ivaretatt

2.3 M - vedlikeholdbarhet

-

2.4 S - sikkerhet

ivaretatt

2.5 L - levetid

-

2.6 Ø - økonomi

-

2.7 K - kapasitet

-

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 1. sep. 2015 kl. 08:38 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 09:33 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 07:21 (CEST)

4.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 15:04 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --