510 2015 Endringsartikkel 1195

Endringsinformasjon

EndringsID 1195
Forslagsdato 26.08.2015
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 4
Avsnitt 4 a) (hele)
Forslagstekst Informasjonen er tildels utdatert (godkjenningsdatabase) eller overlappende med 501/2/11.1.

Punkt a) med underpunkt 1. dekkes bedre med teksten i 501/2/11.1.

Forslag til ny tekst:

a) Godkjenning er generelt beskrevet i Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Anskaffelser.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

ivaretatt

A - tilgjengelighet

ivaretatt

M - vedlikeholdbarhet

-

S - sikkerhet

ivaretatt

L - levetid

-

Ø - økonomi

-

K - kapasitet

-

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 1. sep. 2015 kl. 08:38 (CEST)

Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 09:33 (CEST)

Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 07:21 (CEST)

Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 31. aug. 2015 kl. 15:04 (CEST)

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --