510 2016 Endringsartikkel 1392

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1392
Forslagsdato 31.03.2016
Forslagsstiller John-Willy Særvold
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 2. Generelle bestemmelser
Avsnitt
Forslagstekst Foreslår at krav om kompetanse blir lagt Felles Elektro, 510 Prosjektering og bygging, kapittel 2 med nødvendig omformulering så det gjelder høy/lav-spenning og evt E-kom
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Liten relevans - ivaretatt

2.2 A - tilgjengelighet

Forbedret

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Liten relevans - ivaretatt

2.4 S - sikkerhet

Liten relevans - ivaretatt

2.5 L - levetid

Liten relevans

2.6 Ø - økonomi

Liten relevans

2.7 K - kapasitet

Liten relevans

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til tekst i 510/4, avsnitt 7 (ny)

7 Krav til kompetanse

a) Det skal stilles krav til dokumentert kunnskap eller kompetanse på alle nivå i organisasjonene som deltar i prosjekterings- og byggeprosessen.

b) Oppdragsgiver skal sikre at utførende enheter har den nødvendige kompetanse i henhold til det oppdraget som skal utføres.

  1. Prosjekterende og utførende enheter skal overfor oppdragsgiver kunne dokumentere at de oppfyller kravene til kompetanse.

c) Det skal benyttes fagfolk med kvalifikasjon i henhold til [FEK] og kvalifikasjonsforskriften (Ekom).

d) Utførende enhet skal - avhengig av oppdragets art - ha en person med kvalifikasjoner som tilfredsstiller krav til:

  1. Lavspenningskompetanse: se [FEK].
  2. Høyspenningskompetanse: se [FEK].
  3. Ekom: se kvalifikasjonsforskriften.

e) Den utførende enhet skal sette seg inn i og følge Jernbaneverkets regelverk for arbeider på Jernbaneverkets grunn.

  • Forskrifter fra DSB og Nkom.
  • Jernbaneverkets Teknisk regelverk

Tekst i 544/4, avsnitt 8 reduseres til: Tekst i 545/4, avsnitt 4 reduseres til:

(8/4) Krav til kompetanse

Se Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Krav til kompetanse.

(Tilsvarende henvisning kan gjøres fra andre steder i Teknisk regelverk.)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 13:55 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 19. aug. 2016 kl. 14:45 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

--Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2016 kl. 11:13 (CEST)JMe - ok

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 25. aug. 2016 kl. 08:29 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --