510 2016 Endringsartikkel 1400

Endringsinformasjon

EndringsID 1400
Forslagsdato 07.04.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 6 Jording og utjevning
Avsnitt 2.3 Sone for strømavtaker
Forslagstekst Sluttbehandling av endringsforslag 1395 - Se denne

(Gjelder avstandskrav for Z i sone for strømavtaker.)

Presisering for 2.2: Angi "X" med 2 desimaler.

Revidert tekst i 2.3, punkt a)

a) Sone for strømavtaker: Sone for strømavtaker defineres i henhold til EN 50122-1 punkt 4.

  1. Utførelse: Sone for strømavtaker skal ha følgende parametere:
    • "Y" lik 2,50 meter
    • "Z" lik 2,00 meter.
    • "SH", den totale høyden for sone for strømavtaker, skal ikke være lavere enn 8,00 meter. Se CCZ i ??? a) og b).
  2. Utførelse: For strømskinne settes "Y" lik 2,50 meter og "Z" lik 1,00 meter.
Veiledningen til FEF § 8-6 angir andre dimensjoner for Y og Z. Jernbaneverkets vurdering er at foreslåtte parameterverdier i EN 50122-1 kan anvendes. EN 50122-1 er under revisjon.
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Ivaretatt.

A - tilgjengelighet

Ikke påvirket.

M - vedlikeholdbarhet

Ikke påvirket.

S - sikkerhet

Ivaretatt.

L - levetid

Ikke påvirket.

Ø - økonomi

Ikke påvirket.

K - kapasitet

Ikke påvirket.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 13:56 (CEST)

Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 19. aug. 2016 kl. 14:45 (CEST)

Infrastruktureier

--Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2016 kl. 11:14 (CEST)JMe - ok

Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 25. aug. 2016 kl. 08:31 (CEST)

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! -- <figure id="fig:figno 1">