510 2016 Endringsartikkel 1510

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1510
Forslagsdato 24.08.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 7
Avsnitt 3.2.3
Forslagstekst Enkeltkravene i dagens tekst dårlig strukturerte, slik at det er ønskelig med en mer lesbar versjon. Dagens krav videreføres i stor grad, men med en bedre presentasjon.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke redusert

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke redusert

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke redusert

2.4 S - sikkerhet

Ikke redusert

2.5 L - levetid

Ikke redusert

2.6 Ø - økonomi

Ikke redusert

2.7 K - kapasitet

Ikke redusert

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

I eksisterende tekst kan henvisningen til tabellen tolkes som relevant for overspenningsvern for faseleder - dette er villedende.

ny tekst

a) Overspenningsvern: Kabelen skal beskyttes mot overspenninger med overspenningsvern.

  1. Utførelse: Kabler ≥ 70 m skal ha overspenningsvern i begge ender.
  2. Utførelse: Kabler < 70 m skal ha overspenningsvern i en ende.
  3. Unntak: En kort kabel lokalt i KL-mast/åk kan installeres uten vernekomponenter dersom kabelen har en spenningsfasthet på minimum 52 kV.

b) Jording: Kabelens skjerm skal jordes og utjevnes til returkretsen i minst en ende, fortrinnsvis i den enden der det er overspenningsvern for faselederen.

  1. Vurdering: Dersom kabelens skjerm ikke har tilstrekkelig strømføringsevne, skal skjermen i den andre enden enten utisoleres eller ha en åpen jording – i motsatt fall kan skjermen jordes og utjevnes til returkretsen.
  2. Utførelse: Åpen jording utføres med et overspenningsvern mellom kabelskjerm og jord, se Figur 1. Se verdier for merkespenning i Tabell 1 for overspenningsvernet brukt i åpen jording.
  3. Utførelse: Ved utisolering eller åpen jording skal skjermen skjermes mot berøring.
  4. Utførelse: Ved utisolering eller åpen jording skal kabelen merkes med varsel om farlig spenning på kabelskjermen.
  5. Utførelse: Ved utisolering eller åpen jording kan kabelskjermen brettes tilbake over ytterkappen og beskyttes/isoleres med en strømpe.
Merk også veiledning til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg [FEF, §4-4] om "Koblingspunkter og avslutninger for kabler" for den ikke-jordede kabelskjermen. Dette er også relevant med "åpen jording" med overspenningsvern.
Overspenningsvern er viktig for å unngå at en overspenning overskrider vernenivået (restspenningen). Spenningen mellom leder og skjerm i kabelendemuffe i den åpne enden kan i verste fall (uten overspenningsvern) bli dobbelt så stor som vernenivået.
Figur 1 viser et eksempel på overspenningsbeskyttelse av en lang høyspenningskabel (matekabel, forbigangskabel m.v.). Kabelskjermen har "åpen jording" ved forsyningsenden, og i den andre enden er kabelskjermen koblet direkte til jord. Figuren viser kun skjematisk prinsipp i forbindelse med overspenningsvernene. Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording#Beskyttelse mot lynspenninger for ytterligere detaljer vedrørende jording.

Tabell 1: Overspenningsvern for kabelskjerm
Kabellengde 1)
m
Merkespenning
(12,5 kA kortslutningsstrøm)
Merkespenning
(31,5 kA kortslutningsstrøm)
under 70 ---- ----
70 til 100 3 kV 3 kV
101 til 500 3 kV 6 kV
501 til 1 000 6 kV 9 kV
1 001 til 2 000 6 kV 10 kV
2 001 til 3 000 9 kV 10 kV
3 001 til 4 000 9 kV ----
4 001 til 5 000 10 kV ----
5 001 til 6 000 10 kV ----
6 001 til 7 000 10 kV ----

1) Ved AT-system har NL og PL halve (kortslutnings-)strømmen, noe som tilsier halvparten av indusert spenning.
Eksempel: For en kabel med NL på 4 km, gjøres oppslag på halve kabellengden, noe som gir en tennspenning i overspenningsvernet på 6 kV for kolonnen med 12,5 kA.

Figur 1: Eksempel på overspenningsbeskyttelse av en lang matekabel (> 70 m), med åpen jording i forsyningsenden.
(Er kabelen kortere enn 70 m, utelates vernekomponenter i forsyningsenden.)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

ok, ref merknader fra Teknologi--Finn Holom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 14:39 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK med øvrige kommentarer--Jens Melsom (diskusjon) 6. sep. 2016 kl. 15:07 (CEST)

4.4 Teknologi

Til punkt a) 2: Det er vel greit der å skrive "skal bare ha overspenningsvern i en ende". Slik det nå står vil mange helt sikkert velge i begge ender "for å være sikker". Vi har vel underlag fra Transinor som underbygger at vi ikke trenger på kabler kortere enn 70 m(?)

Til punkt b) 2 (og figur): Jeg synes ikke det skal stå slik. Det er vel kun ved veldig lange kabler at det KAN være risiko for spenning mellom jord og kabelskjerm. Som hovedregel bør etter min oppfatning åpen jording utføres kun med utisolering og advarselsskilt. --Tore Telstad (diskusjon) 31. aug. 2016 kl. 10:01 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --