510 2018 Endringsartikkel 1623

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1623
Forslagsdato 04.01.2017
Forslagsstiller Eirik Haugbjørg
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 6
Avsnitt 5
Forslagstekst 7 Tilkobling til kjøreskinne

a) Tilkobling til kjøreskinne: Alle elektriske tilkoblinger til kjøreskinne skal utføres med presset skruforbindelse.

Utførelse: Minste avstand mellom to hull for presset skruforbindelse skal være minimum 150 mm. Utførelse: Minste avstand fra skinnesveis til hull for presset skruforbindelse skal være minimum 120 mm. Utførelse: Minste avstand fra skrudd skinnelask til hull for presset skruforbindelse skal være minimum 300 mm.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Styrket pålitelighet

2.2 A - tilgjengelighet

som før

2.3 M - vedlikeholdbarhet

som før

2.4 S - sikkerhet

bedret

2.5 L - levetid

bedret

2.6 Ø - økonomi

uten betydning

2.7 K - kapasitet

uten betydning

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

BIOL: Anbefaler og legge til disse utførelseskravene til krav a) #1 Utførelseskrav da dette har en viktighet opp mot hvor tilkoblinger til kjøreskinne praktisk skal utføres for ikke å svekke kjøreskinner.

De tre avstandskravene legges til under første utførelseskrav til punkt a)
(punkt a) og første utførelseskrav er uendret):

Ny tekst til 510/6/5:

a) Tilkoblinger til kjøreskinner: Ved mekanisk dimensjonering av elektrisk tilkobling til kjøreskinnene skal det tas hensyn til mekanisk påkjenning fra passerende tog.

  1. Utførelse: Alle elektriske tilkoblinger til kjøreskinne skal utføres med presset skruforbindelse.
    1. Minste avstand mellom to hull for presset skruforbindelse skal være 150 mm.
    2. Minste avstand fra skinnesveis til hull for presset skruforbindelse skal være 120 mm.
    3. Minste avstand fra skrudd skinnelask til hull for presset skruforbindelse skal være 300 mm.
  2. Utførelse: ... (som før)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

Jeg stusser ved bruken av ordet "kjøreskinne", selv om det er definert. Normalt ord er "jernbaneskinne".

For øvrig ok

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 15. jan. 2018 kl. 16:16 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2018 kl. 14:10 (CET)

4.4 Teknologi

--Barjua (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 10:33 (CET)Sjekk at forslaget er i samsvar med overbygningskapittel

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --