510 2018 Endringsartikkel 2053

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2053
Forslagsdato 27.04.2018
Forslagsstiller Teknisk avdeling Elkraft og tele
Klassifisering Nytt krav
Bok 510 Felles elektro
Kapittel Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle_tekniske_krav
Avsnitt 2.3.
Forslagstekst Det må komme krav om utføresle av kabelsko ved kobling mellom forskjellige metaller, se vedlegg.
Referansedokumenter

Kabelsko.pdf
https://trv.jbv.no/endringsforslag/forslag/vedlegg/406

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

En eventuell endring blir til det bedre.

2.2 A - tilgjengelighet

En eventuell endring blir til det bedre.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

En eventuell endring blir til det bedre. Mindre risiko for feilprosjektering.

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt.

2.5 L - levetid

En eventuell endring blir til det bedre.

2.6 Ø - økonomi

Lite relevant.

2.7 K - kapasitet

Lite relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Ny tekst til Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav avsnitt 2.3.1, eksisterende 2.3.1 blir 2.3.2

3.1 2.3.1 Galvanisk korrosjon

Galvanisk korrosjon oppstår i en mekanisk og elektrisk ledende sammenføyning mellom to metalldeler når forskjellen i galvanisk spenning for de to metallene blir stor. Galvanisk spenning for metaller er vist i Figur 1.

a) Valg av metaller for elektriske kontaktflater: I mekaniske sammenføyninger med direkte elektrisk kontakt bør metallene tilpasses slik at forskjellen i galvaniske spenninger ikke er større enn 300 mV.

  1. Utførelse: Dersom forskjellen i galvaniske spenninger for to metallflater er større enn 300 mV, bør det settes inn et elektrisk ledende mellomlegg (f.eks. en skive av et annet metall) mellom de to metallflatene, slik at forskjellen i galvanisk spenning mellom hver metallflate og mellomlegget er mindre enn 300 mV.
  2. Utførelse: Dersom to metalldeler sammenføyes, og forskjellen i galvanisk spenning er stor, blir skadeomfanget minst når det mest edle metallet, se Figur 1, har en forholdsvis mindre overflate enn det mindre edle metallet.
Eksempler:
* For utjevning mot stål vil en fortinnet kabelsko på en kobberleder sørge for at forskjellen i galvaniske spenninger i de to kontaktflatene (kobber/tinn og tinn/stål) ikke blir for stor.
* Er stålet galvanisert, kan det legges en kadmiert skive mellom fortinnet kabelsko og det sinkbelagte stålet.
* Aluminiumskabel kan ha kabelsko i aluminium direkte mot galvanisert stål (liten forskjell i galvanisk spenning mot sink).
* Aluminiumskabel termineres på kobberskinne med en bimetallisk kabelsko (aluminium/kobber).
Galvanisk korrosjon er ikke begrenset til terminering av kabler, men har generell relevans for mekaniske og elektrisk ledende konstruksjoner.
Figur 1: Galvanisk spenning for metaller.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 10:19 (CEST)

4.2 Prosjekter

Ok--Kjell.holter (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 10:20 (CEST)
OK--Jse (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 12:34 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 10:20 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 12:34 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Kontrollert.--Tore Telstad (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 10:17 (CEST)