510 2018 Endringsartikkel 2062

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2062
Forslagsdato 09.05.2018
Forslagsstiller Johan Seljås
Klassifisering Kravendring
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 9
Avsnitt 3.2 Utførelse
Forslagstekst Eksisterende krav:

c) Brannseksjonering: Alle elektrotekniske rom skal bygningsmessig være utført i henhold til brannklasse 3. ref. Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift - TEK 10) Foreslår å endre krav og oppdatere henvisning til nyeste forskrift: c) Brannseksjonering: Alle elektrotekniske rom skal bygningsmessig være utført i henhold til relevante krav i Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift - TEK 17) Begrunnelse: Brannklasse er knyttet til personsikkerhet og rømming. Brannklasse 3 benyttes normalt bare for byggverk med flere enn 5 etasjer og jeg er usikker på om krav om brkl 3 for tekniske bygg gir den effekten vi ønsker å oppnå. Jeg mener det er bedre å eventuelt oppdatere utførelseskravene slik at vi får tilstrekkelig sikring av det utstyret vi ønsker å beskytte

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ivaretatt

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt

2.5 L - levetid

Ivaretatt

2.6 Ø - økonomi

Kan få betydning, antakelig muligheter for reduserte kostnader.

2.7 K - kapasitet

Ivaretatt

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Eksisterende tekst i 3.2 c)

c) Brannseksjonering: Alle elektrotekniske rom skal bygningsmessig være utført i henhold til brannklasse 3. ref. Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift - TEK 10)

 1. Utførelse: Elektrotekniske rom av kategori 0 og 1 skal brannsikres mellom brannceller.
 2. Utførelse: Elektrotekniske rom bør ikke ha vinduer slik at innsyn og soloppvarming begrenses. Om det er vinduer skal de samsvare med brannklasse 3. I elektrotekniske rom av klasse 0 og 1 skal det ikke være vinduer.
 3. Utførelse: Alle kabelinnføringer skal tettes med materialer som sikrer at bygningsdelens brannklasse opprettholdes (se EN 50174-1).
 4. Utførelse: Føringsveier bør sikres mot uønskede hendelser, se eget punkt om Sårbarhet.
 5. Utførelse: Dører for brannseksjonering skal ha brannklasse B60 (eller bedre).
 6. Utførelse: Innvendig skal elektrotekniske rom bestå av brannsikre materialer eller brannherdig kledning. Det skal ikke benyttes materialer eller væsker, f.eks. silikon, som kan avgi skadelige gasser til de elektriske komponentene.

Ny tekst til 3.2 c)

c) Brannseksjonering: Alle elektrotekniske rom skal bygningsmessig være utført i henhold til til relevante krav i Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift - TEK 17)

 1. Utførelse: Elektrotekniske rom av kategori 0 og 1 skal brannsikres mellom brannceller. Andre elektrotekniske rom i tilknytning til elektrotekniske rom av kategori 0 og 1 skal sikres på tilsvarende måte.
 2. Utførelse: Elektrotekniske rom bør ikke ha vinduer slik at innsyn og soloppvarming begrenses. I elektrotekniske rom av klasse 0 og 1 skal det ikke være vinduer.
 3. Utførelse: Alle kabelinnføringer skal tettes med materialer som sikrer at bygningsdelens brannklasse opprettholdes (se EN 50174-1).
 4. Utførelse: Føringsveier bør sikres mot uønskede hendelser, se eget punkt om Sårbarhet.
 5. Utførelse: Dører for brannseksjonering skal ha brannklasse B60 (eller bedre).
 6. Utførelse: Innvendig skal elektrotekniske rom bestå av brannsikre materialer eller brannherdig kledning. Det skal ikke benyttes materialer eller væsker, f.eks. silikon, som kan avgi skadelige gasser til de elektriske komponentene.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 12:29 (CEST)

4.2 Prosjekter

Ok--Kjell.holter (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 12:30 (CEST)
OK--Jse (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 12:31 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 12:27 (CEST)

4.4 Teknologi

Vurdere om brannklasse skal betegnes EI60 eller B60 (EI60), ref. TEK 17.--Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 12:30 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --