510 2018 Endringsartikkel 2193

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2193
Forslagsdato 22.11.2018
Forslagsstiller Roy Henrik Knudsen
Klassifisering Annet
Bok 510 Felles elektro
Kapittel 5 Kabellegging og kabelkanaler
Avsnitt 2.5.3
Forslagstekst Det virker å være feil med underpunktene. De kravene som står listet under punkt b) Reserve gjelder vel ikke bare reserverøret?

For all del, det er forståelig, men når vi tar teknisk regelverk inn i totalentreprisekontrakter så er det en fordel at det er presist.

Referansedokumenter Ingen. Oppdateres ved å sortere ut kravene under a) og b) på nytt i logisk rekkefølge.

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant

2.4 S - sikkerhet

Ikke relevant

2.5 L - levetid

Ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

Ikke relevant

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Rekkefølgen og plasseringen av underpunkter under a) og b) er noe malplassert. Punktene sorteres mer logisk.

Opprinnelig tekst

a) Rørgater: Rørgater kan ha omfylling eller være innstøpt og bestå av flere varerør eller kanalprofil med flere kammer.

 1. Utførelse: Uten innstøping skal rørgater etableres på en dybde på minimum 0,5 m.
 2. Utførelse: Det kan være aktuelt med noe grunnere forlegning av varerør enn 0,5 m, og det skal da kompenseres ved bruk av varerør med mindre diameter og/eller større ringstivhet (SN > 30) og/eller eventuell innstøping.
For innstøping kan det brukes betong B30 med tilslag av singel. Armering er normalt ikke nødvendig, og kan gi uønsket økning av tap i kabler for energiforsyning.
I tunnel kan innstøpte varerør i PVC eller annet egnet materiale benyttes, men eksponerte rør skal være halogenfrie.

b) Reserve: Ved prosjektering av rørgater bør 1/3 av rørene være ledig til fremtidig bruk.

 1. Utførelse: Rørgater skal legges uten vesentlige knekker/skarpe svinger.
 2. Utførelse: Avstanden mellom kummer anbefales å ikke overstige 50 m.
 3. Utførelse: For innblåsing av fiberoptisk kabel skal det benyttes varerør med diameter på 40 mm med en indre trykkfasthet på 12 bar og en ringstivhet på minimum 64.
 4. Utførelse: Nødvendig omfang av rørkapasitet for teleformål er beskrevet i Tele/Prosjektering og bygging/Kabelanlegg#Kanal/røranlegg for fiberkabel.
 5. Utførelse: For andre formål skal det benyttes varerør med ytre diameter på minst 110 mm, og veggtykkelse på minst 2,5 mm.
 6. Utførelse: Rørene skal være laget av elektrisk ikke-ledende materiale, og innvendig overflate, enten plan eller korrugert, skal være utformet for å gi liten friksjon ved inntrekking av kabler.
 7. Utførelse: Installerte varerør som er eksponert for dagslys, bør være resistente mot UV-stråling.

Ny tekst med sorterte krav - (ingen kravendringer)

a) Trase for rørgater: Rørgater kan ha omfylling eller være innstøpt og bestå av flere varerør eller kanalprofil med flere kammer.

 1. Utførelse: Rørgater skal legges uten vesentlige knekker/skarpe svinger.
 2. Utførelse: Avstanden mellom kummer anbefales å ikke overstige 50 m.
 3. Utførelse: Uten innstøping skal rørgater etableres på en dybde på minimum 0,5 m.
 4. Utførelse: Det kan være aktuelt med noe grunnere forlegning av varerør enn 0,5 m, og det skal da kompenseres ved bruk av varerør med mindre diameter og/eller større ringstivhet (SN > 30) og/eller eventuell innstøping.
For innstøping kan det brukes betong B30 med tilslag av singel. Armering er normalt ikke nødvendig, og kan gi uønsket økning av tap i kabler for energiforsyning.
I tunnel kan innstøpte varerør i PVC eller annet egnet materiale benyttes, men eksponerte rør skal være halogenfrie.

b) Rør og reservekapasitet: Ved prosjektering av rørgater bør 1/3 av rørene være ledig til fremtidig bruk.

 1. Utførelse: Nødvendig omfang av rørkapasitet for teleformål er beskrevet i Tele/Prosjektering og bygging/Kabelanlegg#Kanal/røranlegg for fiberkabel.
 2. Utførelse: Rørene skal være laget av elektrisk ikke-ledende materiale, og innvendig overflate, enten plan eller korrugert, skal være utformet for å gi liten friksjon ved inntrekking av kabler.
 3. Utførelse: Installerte varerør som er eksponert for dagslys, bør være resistente mot UV-stråling.
 4. Utførelse: For innblåsing av fiberoptisk kabel skal det benyttes varerør med diameter på 40 mm med en indre trykkfasthet på 12 bar og en ringstivhet på minimum 64.
 5. Utførelse: For andre formål skal det benyttes varerør med ytre diameter på minst 110 mm, og veggtykkelse på minst 2,5 mm.

4 Ingen behandling i godkjenningsrådet

Endringen gjennomføres