515 2021 Endringsartikkel 3115

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3115
Forslagsdato 28.09.2021
Forslagsstiller Pål Buset
Klassifisering Nytt krav
Bok 515 Skilt
Kapittel 5 Skilt for planoverganger på privat veg og stasjoner
Avsnitt 5.1
Forslagstekst Anvendelsesområde

Brukes ved adkomst til usikrede planoverganger i daglig bruk av kjøretøy

Plassering (og montering) Fire skilt per planovergang, ett på hver side av veg ved adkomst til planovergang. Skiltene bør står om lag 10 meter før jernbanen og eksisterende skilt. Skiltene bør settes på egen stolpe.


Bakgrunn:

Hensikt: Skiltet skal vekke veifarendes oppmerksomhet ved ankomst til usikret planovergang. Det må derfor stå langt nok fra planovergangen til at en bilist vil rekke å sette ned farten og få med seg eventuelle andre skilt ved planovergangen, slik som stopp, se, lytt-skilt, eventuelt skilt om ringerutiner og skilt med kilometerangivelse og nødnummer.

Jernbanetilsynet ba etter pålegg fra Havarikommisjonen Bane NOR om å utrede hvilke «enkle fysiske tiltak som vil kunne bedre situasjonen på kort sikt for å vekke trafikanters oppmerksomhet ved planoverganger uten veisikringsanlegg». Jfr. JB nr. 2018/07T og JB Rap 2018/04.

Mer om skiltet: Monteres på 3 m stolpe ø 60 mm Skiltet måler 3 x 300 x 1500 mm

Referansedokumenter

skilt_markering_usikrede_planoverganger.pdf

2 Systemdefinisjon

Barrierer ved planoverganger uten veisikringsanlegg.

Sikringsnivå 2 og 3:Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger/Vedlegg/Skilting_av_planoverganger#Sikringsniv.C3.A5_2:_Planovergang_p.C3.A5_privat_vei_med_offentlige_trafikkskilt

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

3.4 S - sikkerhet

Skiltene kan ha en positiv effekt.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring.

3.6 Ø - økonomi

Bane NOR har ca 250 planoverganger som er aktuelle for denne forsterkede barrieren. 4 stolper med skilt pr. planovergang.

3.7 K - klima og miljø

Ingen påvirkning.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Utredning av forsterket visuell barriere ved usikrede planoverganger.
Fil:3115 sluttrapport utprøving av visuell barriere på Rørosbanen 300621.pdf

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales.

Nytt krav:

Anvendelsesområde:
Skiltet kan benyttes ved adkomst til planoverganger uten veisikringsanlegg som er i daglig bruk av kjøretøy.

Plassering:
Fire skilt per planovergang, ett på hver side av veg ved adkomst til planovergang.

  1. Skiltene bør står om lag 10 meter før jernbanen og eksisterende skilt
  2. Skiltene bør settes på egen stolpe
  3. Høyde til underkant av skilt bør være x,x m

For utforming se skilttype 1 i "Sluttrapport, UTPRØVING AV FORSTERKET VISUELL BARRIERE VEDUSIKREDE PLANOVERGANGER"

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 25. jan. 2022 kl. 14:00 (CET)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 12:54 (CET) OK--Jse (diskusjon) 28. jan. 2022 kl. 09:07 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 08:29 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Er det riktig å bruke "kan" og ikke "bør"? Det bør være risikovurdering som bør legges det grunn for hvilke plo som bør ha ekstra skilting--Tbr (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 21:03 (CET)

Skiltet følger av en sikkerhetstilrådning og er tatt fram som et virkemiddel for bedre synliggjøring av planovergangen for tredje person (kjøretøy). Om skiltet skal settes opp vil baseres på en risikovurdering for den aktuelle planovergangen. --Christopher Schive (diskusjon) 28. jan. 2022 kl. 08:54 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 28. jan. 2022 kl. 08:49 (CET)

5.5 Konklusjon

Setningen "Skiltet kan benyttes ved adkomst til planoverganger uten veisikringsanlegg som er i daglig bruk av kjøretøy." endres til "Skiltet kan benyttes ved adkomst til planoverganger uten veisikringsanlegg som brukes av kjøretøy."

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!