515 2022 Endringsartikkel 2919

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2919
Forslagsdato 04.02.2021
Forslagsstiller Kjartan Kvernsveen
Klassifisering Nytt krav
Bok 515 Skilt
Kapittel
Avsnitt
Forslagstekst Se vedlagte fotografi - skilt med gule og sorte striper som benyttes til å merke steder med dårlig klaring. Jeg lette forgjeves etter skiltet i TR.

Skiltet finnes heller ikke som registrerbart objekt i Banedata.

Referansedokumenter

2021-02-04-Teknisk Regelverk.pdf

2 Systemdefinisjon

Områder hvor det forekommer skifting.Merking av konstruksjoner som har unntak fra krav TRV:00764

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Ikke relevant.

3.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant.

3.4 S - sikkerhet

3.5 L - levetid og kapasitet

Ikke relevant.

3.6 Ø - økonomi

Ikke relevant.

3.7 K - klima og miljø

Ikke relevant.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

TRV:00764 og TJN,3.16 Særskilte farer for skiftebetjeningen

3.9 Høringskommentarer

Fagansvarlig kontaktledning:
Kontroll utført, ingen kommentarer (Pål Foshaugen, 29.8.2022)

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler ny kravartikkel med følgende krav:

4.1 Faste og midlertidige konstruksjoner innenfor skifteområdet skal varselmerkes

Utførelse: Merkingen skal være sylig for personel som utfører skifting.
Utførelse: Merkingen skal være egnet for utendørs bruk og være varig.
Utførelse: Fargen skal være gul/sort
Utførelse: Ved merking av skilt på stople skal kun stolpen merkes.
Utførelse: Kontaktledningsmaster kan markeres med gul/sort tape e.l. eller gul fjærende stropp(mastevarsler/varselstropp) som settes opp foran masten.

Hensikten med kravet: Bidra til en uniform merking av objekter/konsruksjoner som kan utgjøre en fare for personell som utfører skifting.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 09:46 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2022 kl. 14:16 (CEST) Her savner jeg et langt grundigere forarbeide med begrunnelse og konsekvenser for å kunne akseptere dette skal-kravet innføres. Forslaget virker umiddelbart fornuftig, men mangler etter det jeg ser en dokumentert begrunnelse. --Nerbre (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 21:30 (CEST)

Kravet om merking og begrunnelse for dette er gitt i TJN 3.16 Særskilte farer for skiftebetjeningen. TRV inneholder kun en beskrivelse av hvordan merkingen skal utføres. Dette for å sikre en mest mulig uniform utførelse av merkingen.--Helén M Helland (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 08:52 (CEST)

ok--Magheg (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 16:20 (CEST)

OK--Nerbre (diskusjon) 9. sep. 2022 kl. 10:13 (CEST) --Nerbre (diskusjon) 9. sep. 2022 kl. 10:13 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 16:15 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 19:42 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!