TRV:00764

ID TRV:00764
Bok 520
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst På stasjonsområder, på sidespor og på deler av hovedsporet som det er nødvendig å benytte for å utføre skifting på sidespor: Master og andre gjenstander med stor høyde (bukker for lastekraner, skilter, signaler, barduner, vannstendere o.l.) skal plasseres slik at avstanden til minste tverrsnitt blir minst 400 mm i en høyde mellom 1500 mm og 3500 mm over nærmeste skinne, jf. Figur: Avstand til master og andre gjenstander for A-85, A-96 og A-C.
  • Unntak: Dersom kravet ikke lar seg oppfylle uten uforholdsmessig store kostnader, kan master og andre gjenstander plasseres slik at de kommer innenfor det skraverte området til figur: Avstand til master og andre gjenstander for A-85, A-96 og A-C, se Figur: Avstand til master og andre gjenstander for A-85, A-96 og A-C. Disse objektene skal da markeres med skilt/merker med gule og sorte felt eller mastevarslere, ref. TRV:08259.
Figur: Avstand til master og andre gjenstander for A-85, A-96 og A-C
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at skifting kan foregå uten fare for at skiftepersonell blir truffet av infrastrukturobjekter.
Endringsartikler Endringsartikkel 3167
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt#Master og andre gjenstander ved siden av sporet