521 2013 Endringsartikkel 686

1 Endringsinformasjon

EndringsID 686
Forslagsdato 2013-10-24 13:49:48
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Nytt krav
Bok 521
Kapittel Det opprettes nytt kapittel for Snøoverbygg
Avsnitt
Forslagstekst Snøoverbygg i Underbygning/Prosjektering og bygging/Snø flyttes til Tunnel i henhold til "Rapport Nytte-/kostvurdering av brannsikring i snøoverbygg", se vedlegg.

Kravene bør deles inn i:

  • Referanser/aktuelle standarder
  • Profiler
  • Krav
Referansedokumenter Nytte-Kost-Brannsikring-snooverbygg.pdf

2 Vurdering av endringen

Rapporten konkluderer med at brannsikkerhetskrav til bygningsmaterialer og brannbeskyttelse av konstruksjoner som gjelder for tunnel, også skal gjelde for snøoverbygg. Snøoverbygg bør derfor inngå som en del av Teknisk regelverk for Tunneler.

Det presiseres i hensikt og omfang til kapitlet Sikkerhetstiltak og det gjelder for tunneler. I hensikt og omfang for kapitlet Snøoverbygg presiseres at kravene her gjelder snøoverbygg spesielt.

2.1 R - pålitelighet

Ikke relevant

2.2 A - tilgjengelighet

Ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ikke aktuelt.

2.4 S - sikkerhet

I gjeldende regelverk gjelder følgende krav til snøoverbygg: "Ved nybygg og totalrenovering skal det brukes ikke brennbare materialer". Ved å stille krav til at snøoverbygg skal tilfredsstille samme krav til brannbeskyttelse og brannsikkerhet som for tunneler vil dette gi økt sikkerhet.

2.5 L - levetid

Ikke relevant.

2.6 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Nytte-Kost-Brannsikring-snooverbygg.pdf

2.8 Høringskommentarer

Rapporten ble gjennomgått i Banedivisjonens ledergruppe 19.11.13. Alle foreslått tiltak ble vedtatt.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales. -Trine Bye Sagen-

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres