521 2018 Endringsartikkel 2056

Endringsinformasjon

EndringsID 2056
Forslagsdato 02.05.2018
Forslagsstiller Trine Bye Sagen
Klassifisering Kravendring
Bok 521 Tunneler, prosjektering og bygging
Kapittel 11 Sikkerhetstiltak
Avsnitt 2 TSI-krav med kompletteringer
Forslagstekst Kravet "Skiltene kan vise telefonnummer til togledersentral" bør fjernes. Kravet ble endret fra et skal-krav til et kan-krav gjennom endringsartikkel 973 (forslaget foreslo to alternativer; enten sletting av kravet eller endring til et kan-krav).

Tilbakemeldinger fra Sikkerhet og kvalitet gir en klar anbefaling om at dette kan-kravet bør tas bort. Det er ikke ønskelig at togleder skal kunne kontaktes av utenforstående da vi kan risikere at togleder blir forsinket i å ivareta togleders oppgaver i kritisk fase.

Forslag: Kravet fjernes.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

Med henvisning til endringsforslag #973, og inkomne kommentarer fra Sikkerhet og kvalitet, anbefales det å fjerne kan-kravet om at skilt i eksisterende enkeltsporstunneler "kan vise telefonnummer til togledersentral".

R - pålitelighet

Ikke relevant.

A - tilgjengelighet

Ikke relevant.

M - vedlikeholdbarhet

Ikke relevant.

S - sikkerhet

Det er ikke ønskelig at togleder skal kunne kontaktes av utenforstående da man kan risikere at togleder blir forhindret i å ivareta sine primære oppgaver i en kritisk fase.

L - levetid

Ikke relevant.

Ø - økonomi

Ikke relevant.

K - kapasitet

Ikke relevant.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Endringsforslag #973 fra 2014.

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 7. sep. 2018 kl. 09:56 (CEST)

Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 6. sep. 2018 kl. 08:21 (CEST)

Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 6. sep. 2018 kl. 13:37 (CEST)

Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 7. sep. 2018 kl. 10:54 (CEST)

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --