525 2018 Endringsartikkel 1931

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1931
Forslagsdato 04.12.2017
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 10 Overgangsbruer
Avsnitt 2 Fri bredde og fri høyde
Forslagstekst Krav b)

Det foreslås å endre kravet slik at det angis en fast høyde - som normalt kan brukes men med forbehold og også med mulighet for å bruke mindre høyde i særlige tilfeller. Referanse til underlag for forslaget er: EK.800415, kapittel 2.

b) Fri høyde: Minste fri høyde under bruer over jernbane skal være 6,35 meter over SOK for å sikre tilstrekkelig høyde for kontaktledning.

    1. Utførelse: Der det ikke medfører større ulemper eller kostnader, bør bruer bygges med større fri høyde slik at behov for ombygging av kontaktledningsanlegget begrenses eller unngås.
   2. Utførelse: Dersom avstand til planovergang eller plattform er så kort at kontaktledningen ikke kan senkes tilstrekkelig, skal fri høyde være større slik at kravene til ledningsføring for kontaktledningen overholdes.
   3. Unntak: Lavere fri høyde enn 6,35 meter er i noen tilfeller mulig med små konsekvenser for jernbanen. Dersom dette planlegges for ei ny eller oppgradert bru skal det søkes dispensasjon.

Lærebokstoff: Ved fri høyde på 7,60 m over SOK, eller 7,30 m for nye baner med stor hastighet, vil brua ha liten eller ingen påvirkning på kontaktledningen. Det kan fremdeles være nødvendig å justere høyden for forsterkningsledere.

Ved laveste tillatte kontakttrådhøyde for system 20, må kontakttrådhøyden justeres ned fra normalhøyde over ca 1 km til hver side av brua. På denne strekningen kan det da ikke være planoverganger eller plattformer som har krav om større kontakttrådhøyde.

  • Krav til profil for kontaktledning står i Lenke: Underbygning, Prosjektering og bygging, Profiler og minste tverrsnitt, Tverrsnitt E.
  • Krav til høyde for kontakttråd står i Lenke: Kontaktledning, Prosjektering og bygging, Kontaktledningsutforming, Kontakttrådhøyder og kontakttrådhøydeendring.
Referansedokumenter

EK.800415-000_000_001.pdf

2 Vurdering av endringen

Kravendringen gjelder kun for eksisterende bruer.

2.1 R - pålitelighet

ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

ingen endring

2.4 S - sikkerhet

ingen endring

2.5 L - levetid

ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Bedre da dette sikrer at ikke krav for nye overgangsbruer blir benyttet for eksisterende

2.7 K - kapasitet

ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

EK.800415-000_000_001.pdf

2.9 Høringskommentarer

Kravendringen er utført i samarbeid med kontaktledningsmiljøet i Teknologi og regelverk

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til ny tekst: b) Fri høyde: Minste fri høyde under overgangsbruer over jernbane skal være 6,35 meter over SOK for å sikre tilstrekkelig høyde for kontaktledning.

1. Utførelse: Der det ikke medfører større ulemper eller kostnader, bør bruer bygges med større fri høyde slik at behov for ombygging av kontaktledningsanlegget begrenses eller unngås.

2. Utførelse: Dersom avstand til planovergang eller plattform er så kort at kontaktledningen ikke kan senkes tilstrekkelig, skal fri høyde være større slik at kravene til ledningsføring for kontaktledningen overholdes.

3. Unntak: Lavere fri høyde enn 6,35 meter er i noen tilfeller mulig med små konsekvenser for jernbanen. I disse tilfeller kan det søkes om dispensasjon.

Ved fri høyde på 7,60 m over SOK, eller 7,30 m for nye baner med stor hastighet, vil brua ha liten eller ingen påvirkning på kontaktledningen. Det kan fremdeles være nødvendig å justere høyden for forsterkningsledere.

Ved laveste tillatte kontakttrådhøyde for system 20, må kontakttrådhøyden justeres ned fra normalhøyde over ca 1 km til hver side av brua. På denne strekningen kan det da ikke være planoverganger eller plattformer som har krav om større kontakttrådhøyde.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2018 kl. 12:10 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 31. jan. 2018 kl. 14:55 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 1. feb. 2018 kl. 10:07 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 1. feb. 2018 kl. 08:11 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --