525 2021 Endringsartikkel 2316

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2316
Forslagsdato 25.04.2019
Forslagsstiller Juan Barrera
Klassifisering Nytt krav
Bok 525 Bruer, prosjektering og bygging
Kapittel 4 Generelle tekniske krav
Avsnitt Ny avsnitt Midlertidige konstruksjoner
Forslagstekst Forslaget gjelder nye krav for prosjektering av midlertidige konstruskjoner.

Det må legges inn tekst i Bane NORs tekniske regelverk som viser hvilket regelverk og hvilke laster skal benyttes for beregning av midlertidige konstruksjoner. Med midlertidige konstruksjoner forstås forskaling, stillaser, reisverk og andre hjelpekonstruksjoner for utførelsen av byggearbeidet.

Midlertidige konstruksjoner somgår over, under eller er plassert så nært inntil jernbane at et eventuelt sammenbrudd kan berøre jernbanen skal sendes til kontroll og godkjenning (Teknologi). Det må henvises til kapittel angående kontroll og godkjenning av konstruksjoner:

https://trv.banenor.no/wiki/Bruer_og_konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Kontroll_og_godkjenning

Midlertidige konstruksjoner skal kontrolleres iht NS-EN 12812:2008. Standarden gir ytelseskrav og generelle prosjekteringsregler for midlertidige støttekonstruksjoner.

Standarden krever at det velges én av tre klasser; A, B1 eller B2. Det skal fremkomme tydelig i dokumentasjonen hvilken klasse som er valgt. Valg av andre forutsetninger må dokumenteres og begrunnes.

Faktorer som grunnforhold og fundamentering av midlertidige konstruksjoner skal dokumenteres.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Med midlertidige konstruksjoner forstås forskaling, stillaser, reisverk og andre hjelpekonstruksjoner for utførelsen av byggearbeidet.

Midlertidige konstruksjoner som går over, under eller er plassert så nært inntil jernbane at et eventuelt sammenbrudd kan berøre jernbanen skal sendes til kontroll og godkjenning.

3 Vurdering av endringen

Nytt avsnitt 3.16 legges inn i kapittel 4 Generelle bestemmelser.

3.1 R - pålitelighet

Hindrer konstruksjoner for å bli underdimensjonert.

3.2 A - tilgjengelighet

Hindrer konstruksjoner for å bli underdimensjonert.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Hindrer konstruksjoner for å bli underdimensjonert.

3.4 S - sikkerhet

Hindrer konstruksjoner for å bli underdimensjonert.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring da dette kun gjelder midlertidige konstruksjoner.

3.6 Ø - økonomi

Hindrer konstruksjoner for å bli underdimensjonert.

3.7 K - klima og miljø

Hindrer konstruksjoner for å bli underdimensjonert.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslag til ny tekst (oppdatert 4.2.22)

3.16 Midlertidige konstruksjoner

Med midlertidige konstruksjoner forstås forskaling, stillaser, reisverk og hjelpekontruksjoner for utførelse av konstruksjonsarbeider.

TRV:XXXXX (nytt krav)

  • Kontroll av midlertidige konstruksjoner: Midlertidige konstruksjoner som går over, under eller er plassert så nært inntil jernbane at et eventuelt sammenbrudd kan berøre jernbanen skal godkjennes av Bane NOR.
    1. Midlertidige konstruksjoner skal kontrolleres etter klasse B1 eller B2 iht. NS-EN 12812:2008.
    2. Det skal fremkomme tydelig i dokumentasjonen hvilken klasse som er valgt. Valg av andre forutsetninger skal dokumenteres og begrunnes.
    3. Faktorer som grunnforhold og fundamentering av midlertidige konstruksjoner skal dokumenteres.
Kontroll og godkjenning utføres av Utbygning (Plan og teknikk/Underbygning).

Referanse: Jernbaneloven §10 Det er forbudt uten tillatelse fra kjøreveiens eier å oppføre bygning, anlegg eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling mv. innen 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje...

5 Behandling i godkjenningsrådet

Konklusjon fra møte i godkjenningsrådet 4.2.2022: Midlertidig konstruksjoner nær jernbanen kan utføres i regi av Bane NOR, Statens vegvesen, fylker, kommuner eller private. Det sjekkes hvilke krav til kontroll av midlertidige konstruksjoner som følges av de ulike aktørene og hvorvidt jernbanens risiko håndteres gjennom disse kontrollene. På bakgrunn av en slik gjennomgang gjøres det ev. tilpasninger til foreslåtte kravforslag. --Christopher Schive (diskusjon) 4. feb. 2022 kl. 10:10 (CET)

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. feb. 2022 kl. 13:03 (CET)

5.2 Prosjekter

Kap 3 "Vurdering av endringen" gir meg absolutt ingenting!--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 08:50 (CET) Jeg mener begrepet "Kontroll og godkjenning" ikke er godt definert, og medfører kontinuerlig misforståelser. Prosjektdokumentasjonen inkludert rapport fra Uavhengig kontroll skal sendes til godkjenning. Adressen kan sikkert diskuteres, men det er seksjon Konstruksjoner og konstruksjonsmaterialer i avdeling Underbygning i Plan og teknikk i Utbyggingsdivisjonen som gir en godkjenning. Jeg ser at begrepet "kontroll og godkjenning" kanskje er et gjennomgående problem som krever en større rydding i TRV? Teksten i forslaget bør i alle fall endres, slik at det er søknad om godkjenning som sendes til Underbygning. --Nerbre (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 16:57 (CET) Enig med Brede--Jse (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 23:38 (CET)

Saken er diskutert med Åsmund Tøsse og det er gjort noen mindre endringer og presiseringer i pkt. 4 Innstilling fra fagansvarlig. I følge jernbaneloven §10 skal alltid tillatelse til slike konstruksjoner innhentes fra infrastruktureier (Bane NOR). Det er da naturlig å vise til regelverksavsnittet vedr. "kontroll og godkjenning". Aktuelle byggherrer er Bane NOR selv, Statens vegvesen, fylker (avhengig av fylkesreformen) og kommuner. For private veier vil Bane NOR normalt være byggherre (f.eks. fjerning av planoverganger). --Christopher Schive (diskusjon) 4. feb. 2022 kl. 12:57 (CET)

ok --Nerbre (diskusjon) 4. feb. 2022 kl. 15:04 (CET) OK--Jse (diskusjon) 7. feb. 2022 kl. 08:10 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 7. feb. 2022 kl. 08:32 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Støtter kommentarene fra Brede --Tbr (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 17:59 (CET) Ok for revidert forslag--Tbr (diskusjon) 7. feb. 2022 kl. 11:11 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 7. feb. 2022 kl. 07:38 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!