530 2012 Endringsartikkel 453

1 Endringsinformasjon

EndringsID 453
Forslagsdato 2012-11-12 12:30:06
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel Sporkonstruksjoner
Avsnitt 4.1 Sviller - Formål og krav
Forslagstekst Foreslår å endre tekst i avsnitt til:

Betongsviller skal anvendes ved nyanlegg, sporombygging og gjennomgående utskifting av sviller.

Med unntak av forhold nevnt i Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Sporombygging_og_nyanlegg, skal tresviller bare anskaffes for stikkbytte i eksisterende spor med tresviller.


Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Bedre pålitelighet på lang sikt ved at betongsviller medfører mindre sporviddefeil (sporutvidelser) og gir bedre sidestabilitet enn tresviller.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet påvirkes ikke av endringen.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Stikkbytte av betongsviller er mer krevende enn for tresviller pga økt tyngde.

2.4 S - sikkerhet

Bedre sikkerhet mot solslyng pga økt sidestabilitet ved betongsviller i forhold til tresviller. Også bedre sikkerhet mot farlige sporutvidelser på lang sikt i forhold til tresviller.

2.5 L - levetid

Lengre levetid kan forventes for betongsviller under forutsetning av at nødvendig ballasthøyde er tilstede.

2.6 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen.

2.7 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.8 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Av hensyn til miljø og sikkerhet mot solslyng bør tresviller erstattes med betongsviller ved gjennomgående svillebytte. Forslaget ble behandlet i Overbygningsforum (møte 4/2012) hvor man ble enig om følgende tekst:

Betongsviller skal anvendes ved nyanlegg, sporombygging og gjennomgående utskifting av sviller. Tresviller skal bare anskaffes for stikkbytte i eksisterende spor med tresviller. I tillegg kan de anvendes ved unntaksforhold nevnt i Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Sporombygging_og_nyanlegg.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres