530 2014 Endringsartikkel 915

1 Endringsinformasjon

EndringsID 915
Forslagsdato 2014-07-28
Forslagsstiller Maria Skartsæterhagen
Klassifisering Kravendring
Bok 530
Kapittel 5 Sporets trasé
Avsnitt 3.1 Dimensjonerende parametre -Nye baner og linjeomlegginger
Forslagstekst Det foreslås å øke maksimal tillatt overhøyde for nye persontrafikkbaner til 180 mm. Forslaget kommer på bakgrunn av ønske om flere egne traseringsparametre for rene persontrafikkbaner. Videre vurderinger og diskusjon tas i endringsartikkelen.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Dagens krav (fra Overbygning/Prosjektering/Sporets_trasé#Dimensjonerende_parametre_-_Nye_baner_og_linjeomlegginger, krav b):

hmaks = 150 mm (gjelder alle nye baner og linjeomlegginger)


Ved å tillate 180 mm overhøyde for nye persontrafikkbaner betyr det at man kan klare seg med noe mindre kurveradius enn hva som er tilfelle for baner med blandet trafikk, hvor saktegående trafikk (80 km/h) gjør at overhøyden ikke kan være for stor.


Verken Sverige eller Danmark tillater 180 mm overhøyde (de har begge hmaks = 160 mm), men dette er parametre for baner med blandet trafikk. (Det ser ikke ut til at Sverige og Danmark har egne regler for persontrafikkbaner.)


Standarden EN 13803 anbefaler 160 mm som normal limit og 180 mm som exceptional limit for overhøyde.

TSI Infrastructure Conventional (2011) tillatter maksimalt 180 mm overhøyde for persontrafikkbaner, og 160 mm for baner med gods- eller blandet trafikk. TSI Infrastructure High Speed (2008) angir også 180 mm overhøyde som maksimalverdi.


2.1 R - pålitelighet

Ingen endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring.

2.5 L - levetid

Ingen endring.

2.6 Ø - økonomi

Kostnadsbesparende ved at radiene ikke trenger være fullt så store når overhøyden kan økes.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Traseringstabeller for utvalgte hastigheter (traseringstabellene viser denne endringen sammen med endring 911).

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det anbefales å tillate hmaks = 180 mm for nye persontrafikkbaner.

4 Behandling i godkjenningsrådet

Godkjenningsrådet anbefaler maks. 160 mm for normale krav og 180 mm for minste krav

4.1 Trafikk

ok

4.2 Utbygging

ok

4.3 Bane

ok

4.4 Teknologi

ok

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres