530 2015 Endringsartikkel 1055

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1055
Forslagsdato 19.01.2015
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Planoverganger
Avsnitt Nytt avsnitt - Personoverganger
Forslagstekst I ny TSI PRM stilles følgende krav til personoverganger:

4.2.1.15. Passenger track crossing to platforms

(1) Level track crossings in stations are permitted to be used as part of a step-free route or of an obstacle- free route according to National Rules.

(2) If level track crossings are used as parts of step free routes in addition to other routes, they shall: — have a minimum width of 120 cm (less than 10 m in length) or 160 cm (10 m or more in length). — have moderate slopes; a steep gradient is only allowed for ramps on short distances — be designed so that the smallest wheel of a wheelchair, as defined in appendix M, cannot be trapped within the crossing surface and the rail — where accesses to level crossings are equipped with safety chicanes in order to prevent people from unintended/uncontrolled crossing of the tracks, the minimum width of the walkways in the straight line and in the chicane can be less than 120 cm with a minimum of 90 cm; it shall be sufficient for a wheelchair user to manoeuvre.

(3) If level track crossings are used as parts of obstacles free routes, unique solution for all passengers, they shall — meet all specifications above, — have visual and tactile markings to identify the beginning and the end of the crossing surface. — be supervised, or, on the basis of national rules, equipment for a safe crossing of blind or visually impaired people shall be provided and/or the level crossing shall be operated for a safe crossing of visually impaired people

(4) If any of the above requirements cannot be met, the level track crossing shall not be considered part of a step-free route or of an obstacle-free route.


Foreslår å tilføye nytt avsnitt - Personoverganger med krav for å ivareta TSI PRM vedr. personoverganger

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

pålitelighet påvirkes ikke av endringen

2.2 A - tilgjengelighet

Endringen medfører krav til plattformadkomst som sikrer at plattformer blir tilgjengelig for alle

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

2.4 S - sikkerhet

Endringen medfører bl.a krav som skal sikre trygg atkomst for rullestolbrukere (maks rillebredde) og blinde/svaksynte (taktil merking)

2.5 L - levetid

Levetid påvirkes ikke av endringen

2.6 Ø - økonomi

Breddekrav og krav til rampe kan medføre marginalt økte kostnader.

2.7 K - kapasitet

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget bør tilføyes med følgende tekst

Plattformatkomst i plan

Her beskrives krav i forbindelse med atkomst til plattform ved bruk av planovergangsløsning (personovergang)

a) Plattformer og spor på stasjoner#Atkomst til plattform angir krav til ferdsel over spor på stasjon

b) Planoverganger med lengde < 10 meter skal ha en bredde på minimum 1200 mm

c) Planoverganger med lengde ≥ 10 meter skal ha en bredde på minimum 1600 mm

d) Overgang mellom plattform og planovergang skal utformes med rampe hvor stigning ikke overstiger 1:12

e) Maksimal tillatt rillebredde i planovergangen er 75 mm.

f) Det bør anvendes planovergang med gummileppe som lukker sporrillene slik at små hjul ikke kan sette seg fast ved passering. Se Vedlegg/Planovergangsløsninger#Personoverganger for eksempel på dette.

g) Dersom det benyttes faste barrierer for å hindre at kjøretøy eller personer utilsiktet krysser sporene skal det være minimum 900 mm åpning for passering av rullestol.

h) Visuell og taktil merking skal markere planovergangens ender

4 Behandling i godkjenningsrådet

Viktig at regtelverekt er bevisst på ordbruk ved benyttelse av begrepene planovergang og personovergang.--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2015 kl. 14:30 (CET)

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

Det må ses på bruk av ordet planovergang. Planovergang i forskriften antas ikke å omfatte plattformadkomst.

OK, ref kommentarer om ordbruk over.

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres