Overbygning/Prosjektering/Planoverganger/Vedlegg/Planovergangsløsninger


1 Planoverganger for større og tyngre trafikk

1.1 Strail

Strail er en planovergangsløsning med gummielementer godkjent for opp til 160 km/h.

Strail planovergang med gummielementer
 1. 600 mm eller 1200 mm midtpanel
 2. 1200 mm ytterpanel
 3. Låsesystem i stål
 4. Veibane
 5. T-blokk i betong
 6. Tilpasningselement i gummi

Ved bestilling av Strail gummielementer må det oppgis hvilken type betongsviller som ligger i sporet ved planovergangen.

1.2 Carat

Carat er en planovergangsløsning med betongelementer som er godkjent for strekningshastighet opp til 130 km/h

Planovergangsløsningen består av 1200 mm lange betongelementer som legges på gummimembraner mellom svillenes overside og elementenes underside.

Planovergangsløsningen er konstruert med gummilister mellom skinner og betongelementer

Tegningen under viser planovergangselementer tilpasset betongsviller av type JBV 54, JBV 97, NSB 90, NSB ENHETSSVILLE


Carat planovergang med betongelementer
Carat planovergang med betongelementer (for JBV54, JBV97, NSB 90 og Enhetssville)

1.3 Bodan

Bodan er en planovergangsløsning med betongelementer som er godkjent for strekningshastighet opp til 130 km/h

Betongelementene i sporet spenner fra skinne til skinne og hviler på gummiklosser på skinnefoten.

Ytterplatene på hver side av sporet hviler på gummiklosser på skinnefoten på den ene enden og på spesielle fundamenter på den andre enden.

Bodan planovergang med betongementer
 1. midtpanel
 2. ytterpanel
 3. ytterpanel
 4. avslutningsbjelke
 5. avslutningsbjelke
 6. avslutningsbjelke
 7. avslutningsfundament
 8. sville
 9. gummiprofiler
 10. elementfeste

2 Personoverganger

2.1 VeloStrail

VeloStrail er en personovergangsløsning med gummielementer. Løsningen har en gummileppe som lukker sporrillene slik at små hjul ikke kan sette seg fast ved passering

VeloStrail er godkjent for strekningshastighet opp til 100 km/h.

VeloStrail er ikke konstruert for biltrafikk og tyngre kjøretøy.


VeloStrail personovergang med gummielementer
 1. 600 mm eller 1200 mm midtpanel
 2. Tilpasningselementer
 3. Utskiftbart sporrilleelement
 4. Skjøt mot midtpanel