530 2017 Endringsartikkel 1672

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1672
Forslagsdato 24.01.2017
Forslagsstiller Maria Skartsæterhagen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Nytt kapittel
Avsnitt Nye
Forslagstekst Deler av Stasjonshåndboka flyttes inn i TRV i den hensikt å få dekket alle TSI-krav gjennom regelverket. Stasjonshåndboka har hatt enkelte krav fra TSI-PRM.
Referansedokumenter Sandkasse/Stasjonshåndbok (forslag til kapitteltekst)

2 Vurdering av endringen

Dette er egentlig en flytting av krav fra Stasjonshåndboka til Teknisk regelverk, selv om kravene er nye for regelverket. Derfor er det ingen endring for parametrene RAMSLØK.

2.1 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.2 Høringskommentarer

Dokumentet er sendt til personer intern i Teknologi for å se på mulig redundans/sammenfall med andre krav i Teknisk regelverk. Ingen tilbakemeldinger om dette så langt.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kapitlet tas inn i Overbygning/Prosjektering som kapittel 15 med en av følgende titler:

  • Publikumsområder (eller Publikumsareal)
  • Publikumsareal: Gangadkomst, belysning, toalett (denne tittelen er litt langt)
  • Adkomst til plattform

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 10:56 (CET)

4.2 Prosjekter

Bra! --Nerbre (diskusjon) 25. jan. 2017 kl. 22:17 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok Støtter Bredes kommentar --Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:19 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 12:00 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres