530 2018 Endringsartikkel 1909

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1909
Forslagsdato 15.11.2017
Forslagsstiller Juan Barrera
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal
Avsnitt Punkt 11
Forslagstekst c) Rekkverk: Rekkverk skal være minimum 1 100 mm høyt

må endres slik at det er iht TEK 17 § 12-15. Utforming av rekkverk og TRV for overgangsbruer.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Ingen høring. Ikke nødvendig

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen tilrås gjennomført. Dagens tekst endres til: Rekkverk skal ha høyder slik (TEK): a) Minimum 1,2 meter ved nivåforskjell mer enn 10,0 meter. b) Minimum 1,0 meter der nivåforskjell er inntil 10.0 meter

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 19. jan. 2018 kl. 15:10 (CET)

4.2 Prosjekter

Ok, men bør ikke kravene samles ett sted?--Jse (diskusjon) 29. jan. 2018 kl. 08:52 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok, men sjekk også annet endringsforslag ang. TEK 17 --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2018 kl. 19:01 (CET)

4.4 Teknologi

Vurderes på nytt--Christopher Schive (diskusjon) 22. jan. 2018 kl. 11:01 (CET) --Barjua (diskusjon) 28. jan. 2018 kl. 12:13 (CET)Saken er vurdert på nytt. Vi foreslår til godkjenningsrådet at minimum rekkverkshøyde økes i stasjonsområder og på overgangsbruer med gang og sykkeltrafikkfra fra 1,1m til 1,2m (uavhengig av nivåforskjell).Denne endringen har minimale økonomiske konsekvenser og vil øke sikkerheten. Forslaget er omforent med ansvarlig for Stasjonshåndboka (Atle Reinsberg). Det nye kravet vil være i samsvar med eksisterende krav for jernbanebruer (uten offentlig trafikk) samt i samsvar med Statens Vegvesen N101 og V161.

I tillegg foreslår vi at det innføres nytt krav om at rekkverk ikke skal være klatrevennlig(med henvisning til regler i SVV V161).Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Rekkverk

4.5 Konklusjon

Minimum rekkverkshøyde økes i stasjonsområder og på overgangsbruer med gang og sykkeltrafikkfra fra 1,1m til 1,2m (uavhengig av nivåforskjell).Denne endringen har minimale økonomiske konsekvenser og vil øke sikkerheten. Forslaget er omforent med ansvarlig for Stasjonshåndboka (Atle Reinsberg). Det nye kravet vil være i samsvar med eksisterende krav for jernbanebruer (uten offentlig trafikk) samt i samsvar med Statens Vegvesen N101 og V161.

I tillegg foreslår vi at det innføres nytt krav om at rekkverk ikke skal være klatrevennlig(med henvisning til regler i SVV V161).Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Overgangsbruer#Rekkverk

Endringen gjennomføres