530 2018 Endringsartikkel 1976

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1976
Forslagsdato 23.01.2018
Forslagsstiller Maria Skartsæterhagen
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 15 Publikumsareal
Avsnitt Nytt avsnitt
Forslagstekst Krav 4.2.1.10 i TSI-PRM omhandler visuell informasjon. Dette kravet er ikke svart ut i Teknisk regelverk i dag, ettersom Stasjonshåndboka omtaler dem (i kapittel 8). For å sørge for at regelverket svarer ut alle TSI-krav bør det derfor opprettes et krav om at de aktuelle kravene i Stasjonshåndboka skal følges.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

RAMSLØK-parametrene er ikke så aktuelle her: Dette er krav som uansett må følges og forslaget handler således kun om hvordan det presenteres. Kategori nytt krav innebærer kun at det er nytt for Teknisk regelverk.

2.1 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.2 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Det opprettes et nytt avsnitt (Visuell informasjon) i kapittel 15 Publikumsareal med ett krav som følger:

a) Visuell informasjon: TSI-krav knyttet til visuell informasjon gitt i Stasjonshåndboka kapittel 8 skal følges.

I tillegg må samsvarslista for TSI-PRM oppdateres slik at punkt 4.2.1.10 peker hit. Ikke alle 13 punkter er dekket i Stasjonshåndboka, så dekningen er foreløpig bare delvis.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 26. jan. 2018 kl. 12:59 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 25. jan. 2018 kl. 08:38 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2018 kl. 17:02 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 29. jan. 2018 kl. 08:25 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres