Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI PRM

Dette vedlegget gir en oversikt over alle relevante basisparametere i TSI PRM (1300/2014 of 18 November 2014) med referanse til hvor kravet ivaretas i Teknisk regelverk.

Samsvarsliste

Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Visuell_informasjon
Krav nr. (TSI) Parameter Kapittel/avsnitt i Teknisk regelverk TSI krav oppfylt Merknad
4.2.1.1 Parkeringsplasser Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Parkering Ja
4.2.1.2 Hinderfri adkomst Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Gangveier
Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Overflater/dekker på gangvei
Ja
4.2.1.2.1 Horisontal sirkulasjon Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Gangveier utendørs
Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Gangveier innendørs
Ja
4.2.1.2.2 Vertikal sirkulasjon Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Trapp Delvis Punkt 5-6 må dekkes av ny teknisk spesifikasjon for heis
4.2.1.2.3 Merking av adkomster Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Gangveier Delvis Punkt 2 dekkes av stasjonshåndboka kap. 6.10
4.2.1.3 Dører og innganger/utganger Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Dører og innganger Ja
4.2.1.4 Gulvoverflater Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Overflater/dekker på gangvei Ja
4.2.1.5 Gjennomsiktige hindringer Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Gangveier Ja
4.2.1.6 Toalett og stellerom Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Toalett Ja
4.2.1.7 Møbler og frittstående gjenstander Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Gangveier Delvis Punkt 1, 3 og 4 dekkes av stasjonshåndboka kap 9
4.2.1.8 Billettsalg, informasjons- og assistansepunkter Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Billettsalg, informasjons- og assistansepunkter
Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Dører og innganger
Ja
4.2.1.9 Belysning Lavspenning/Prosjektering/Belysning#Utendørsbelysning
Lavspenning/Prosjektering/Belysning#Innendørsbelysning
Lavspenning/Prosjektering/Belysning#Tunnelbelysning
Ja
4.2.1.10 Visuell informasjon (toganviseranlegg) Overbygning/Prosjektering/Publikumsareal#Visuell_informasjon Delvis
4.2.1.11 Taleinformasjon (høyttaleranlegg) Tele/Prosjektering og bygging/Informasjonssystemer - Høyttaleranlegg Ja
4.2.1.12 Plattformbredde og plattformkant Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Plattformbredde Ja
4.2.1.13 Plattformende Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Plattformender Ja
4.2.1.14 Innretning for ombordstigning av rullestoler Stasjonshåndboka dekker dette emnet
4.2.1.15 Plattformatkomst i plan Overbygning/Prosjektering/Planoverganger#Plattformatkomst i plan Ja