530 2020 Endringsartikkel 2416

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2416
Forslagsdato 28.08.2019
Forslagsstiller Arve Hustadnes
Klassifisering Nytt krav
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 11 Spor på bruer
Avsnitt 2.4.1 Plassering av glideskjøt
Forslagstekst Glideskjøten bør plasseres på rettlinje. Ved glideskjøt i kurve eller overgangskurve må skjøten spesialbestilles med påfølgende lang leveringstid. Det er også enklere å vedlikeholde sporgeometrien om glideskjøten ligger på rettlinje. Avstand til OB/KP bør være minst 15 m.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Glideskjøter er en sporkonstruksjon som er nødvendig på lange bruer for å hindre for store langsgående kraftoverføringer fra brubevegelser til skinnene. Glideskjøter produseres i standardiserte utgaver med ulik kapasitet med hensyn til å ta opp langsgående brubevegelse. Dersom glideskjøter skal legges i kurve/overgangskurve må glideskjøten spesialtilpasses ved bøying av konstruksjonen hos leverandør.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Pålitelighet vil øke ved at slitasje av glideskjøt blir mindre når den ligger på rettlinje.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet vil øke som følge av økt pålitelighet

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Glideskjøter på rettlinje vil gjøre det enklere å opprettholde god sporgeometri rundt glideskjøten. Vedlikeholdbarhet for selve glideskjøten blir ikke påvirket

3.4 S - sikkerhet

Sikkerhet blir ikke påvirket av endringen.

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetid vil øke ved at slitasje av glideskjøt blir mindre når den ligger på rettlinje.

3.6 Ø - økonomi

Krav om at glideskjøt skal ligge på rettlinje kan påvirke design av nye bruer, noe som kan potensielt ha stor påvirkning for investeringskostnader for brukonstruksjon. Dette er grunnen til at det foreslås som et "bør" krav.

3.7 K - klima og miljø

Mindre slitasje og lengre levetid for glideskjøt som ligger på rettlinje vil utgjøre marginal forbedring av klimaregnskap.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen vil forenkle vedlikehold og logistikk for glideskjøter og gjøre det enklere å opprettholde god sporgeometri. Forslaget anbefales ved å tilføye nytt krav c) i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Spor_p%C3%A5_bruer#Plassering_av_glideskj.C3.B8ter:

c) Glideskjøter bør ikke ligge i kurve eller overgangskurve. Avstand til kurvepunkt bør være minimum 15 meter.

Samtidig foreslås å tilføye informativ tekst i grå boks:

Ved glideskjøt i kurve eller overgangskurve må skjøten spesialtilpasses. Vedlikehold av sporgeometri blir enklere om glideskjøten ligger på rettlinje.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 12:23 (CEST)

5.2 Prosjekter

Er det riktig å bruke "bør ikke"? Kan det omformuleres til "skal" og et underpunkt med unntak--Jse (diskusjon) 31. aug. 2020 kl. 12:02 (CEST) Enig med Johan, omformulere?--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:51 (CEST) OK--Magheg (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 08:33 (CEST)

FT: Krav i teknisk regelverk utformes med bruk av modale hjelpeverb skal, bør eller kan. Regler angitt med modalt hjelpeverb "bør" er Teknisk regelverks anbefaling til infrastruktureier. Det er dermed infrastruktureier som bestemmer om anbefalingen skal følges eller ikke.(ref https://trv.banenor.no/wiki/Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Gyldighet). Det er dette som er hensikt med endringsforslaget, å gi en klar anbefaling uten å stille et absolutt krav. Et eller flere unntak fra et "skal"-krav vil være vanskelig og uheldig å definere for dette kravet da vurdering må gjøres ut fra hvert tilfelle.

FT: Kravtekst endres til "Glideskjøter bør plasseres på rettlinje....." i stedet for "Glideskjøter bør ikke plasseres i kurve eller overgangskurve...."

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 22:44 (CEST)

5.4 Teknologi

OK med formulering som et bør-krav (og ikke et bør ikke-krav) --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2020 kl. 10:09 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres