530 2020 Endringsartikkel 2516

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2516
Forslagsdato 12.12.2019
Forslagsstiller Arve Hustadnes
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 8. Helsveist spor
Avsnitt 2.3 Øvrige spor
Forslagstekst Siden det er trangt på hensettingsområder ønsker vi ofte å benytte sporveksel 1:7 R=190 fordi vi da kan bruke gjennomgående kurve. Vi bruker da R=190 som minste kurve på hensettingsanlegg. Det er ønskelig å sveise disse sporene for å unngå unødvendig støy og vedlikehold av lasker.

Ny tekst: b) Kurver med radius ned t.o.m. 190 m kan helsveises.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

I et helsveist spor vil det oppstå store langsgående krefter i skinnene ved høye skinnetemperaturer som kan forårsake utknekking av sporet (solslyng). Kritisk temperaturøkning som skal til før sporet knekker ut er avhengig av sporets sidemotstand, størrelse av evt. sidefeil og kurveradius (kritisk temperaturøkning reduseres med synkende kurveradius). I "øvrige spor" som omfatter bl.a. skiftespor og hensettingsspor tillates det å helsveise spor ned til mindre kurveradier (>200 m) enn for hovedspor/togspor, samtidig som det etter dagens regler tillates bruk av grusballast.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Ved å tillate helsveist spor i sporarrangement med R190 sporveksler vil pålitelighet for sporet øke som følge av lavere sannsynlighet for skinnebrudd ved at laskekammerbrudd elimineres. Forutsetning om bruk av betongsviller og pukkballast vil redusere sannsynlighet for solslyng i spor med R190 meter i forhold til spor med R200 meter og bruk av tresviller og grusballast som dagens regler tillater.

3.2 A - tilgjengelighet

Bedre tilgjengelighet gjennom bedre pålitelighet og vedlikeholdbarhet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Et helsveist spor medfører en betydelig forbedring i vedlikeholdbarhet ved at justering av skjøtåpninger og reparasjon av utvalsinger og andre skader i laskede skjøter elimineres.

3.4 S - sikkerhet

I utgangspunktet vil sikkerhet mot solslyng bli redusert ved å tillate helsveist spor ved mindre kurveradius enn dagens regler. Men, ved å forutsette bruk av betongsviller og pukkballast vil dette mer enn kompensere for den marginalt mindre tillatte kurveradius (10m) som endringen innebærer i forhold til spor med tresviller og grusballast som dagens regler tillater.

3.5 L - levetid og kapasitet

Eliminering av laskede skjøter og dermed mindre vertikale ("slag") krefter vil medføre lengre levetid for sporkomponenter.

3.6 Ø - økonomi

Eliminering av laskede skjøter vil redusere behov for vedlikehold og dermed føre til lavere livsløpskostnader for sporkonstruksjonen

3.7 K - klima og miljø

Lengre levetider for sporkomponenter vil medføre mindre klimautslipp. Eliminering av laskede skjøter vil medføre betydelig mindre støypåvirkning for omgivelser.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Dagens krav til minimum kurveradius for øvrige spor er ikke differensiert med hensyn til svilletype. Det tillates i henhold til dagens regler også ballast av finpukk eller eventuelt maskingrus og svilleavstand opp til 750 mm.

Forslaget anbefales med forutsetning av bruk av betongsviller, og pukkballast i henhold til https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Ballast#Krav

Forslag til tekst i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Helsveist_spor#.C3.98vrige_spor pkt b) og nytt pkt c):

b) Minste kurveradius for helsveist med betongsviller og pukkballast i henhold til https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Ballast#Krav skal være 190 m.

c) Minste kurveradius for helsveist med andre sporkonstruksjoner enn beskrevet i b) skal være 200 m.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 12:25 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 14:50 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:51 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 22:47 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 10:37 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres