530 2023 Endringsartikkel 3507

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3507
Forslagsdato 21.12.2022
Forslagsstiller Svetlana Lorentzen
Klassifisering Kravendring
Bok 530 Overbygning, prosjektering
Kapittel 3.3 Skinnekvalitet
Avsnitt TRV:02537
Forslagstekst Jeg ber om å tilføye skinnekvalitet R400HT - XR.

b) På baner med aksellaster > 24t skal det anvendes skinner i en av følgende kvaliteter uavhengig av kurveradius:

R350HT R370CrHT R400HT

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Skinner leveres i flere ulike materialkvaliteter med forskjellige egenskaper. Hvilken skinnekvalitet som skal anvendes avhenger av trafikkbelastning, aksellaster kurvatur og andre faktorer som er med på å bryte ned skinnene i form av slitasje og utmatting.

3 Vurdering av endringen

Skinnekvaliteten 400 UHC XR er testet på Ofotbanen gjennom en tre-års periode fra 2019 til 2022. Testresultatene viser lavere slitasjerate og sprekkvekstrate for kjørekantsprekker.

Basert på gode testresultater, anbefales forslaget.

3.1 R - pålitelighet

Ny skinnekvalitet har lavere sprekkvekstrate for kjørekantsprekker. Dette øker pålitelighet gjennom lavere sannsynlighet for skinnebrudd.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen medfører økt tilgjengelighet gjennom økt pålitelighet og vedlikeholdbarhet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

På grunn av lavere slitasjerate og sprekkvekstrate kan ny skinnekvalitet redusere omfang av reprofilering av skinnene.

3.4 S - sikkerhet

Ny skinnekvalitet har lavere sprekkvekstrate for kjørekantsprekker. Dette øker sikkerhet gjennom lavere sannsynlighet for skinnebrudd.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen øker levetiden til skinnene gjennom redusert slitasjerate og sprekkvekstrate.

Kapasitet påvirkes ikke av endringen

3.6 Ø - økonomi

Skinner med ny kvalitet er marginalt dyrere, men lengre levetid og redusert behov for reprofilering medfører lavere levetidskostnader for skinner.

3.7 K - klima og miljø

Lengre levetid og redusert behov for reprofilering medfører lavere miljøbelastninger.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Testrapport - 400UHC_XR_In-Service-Testing_BN_01.2023.pdf

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales med følgende tekst i TRV:02537

På baner med aksellaster > 24t skal det anvendes skinner i en av følgende kvaliteter uavhengig av kurveradius:

  • R350HT
  • R370CrHT
  • R400HT
  • R400 UHC XR

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 08:13 (UTC)

5.2 Prosjekter

OK --Jse (diskusjon) 28. aug. 2023 kl. 12:45 (UTC) OK --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 19:58 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 07:33 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 4. sep. 2023 kl. 20:47 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 6. sep. 2023 kl. 10:11 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!