TRV:02537

ID TRV:02537
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) På baner med aksellaster > 24t skal det anvendes skinner i en av følgende kvaliteter uavhengig av kurveradius:
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon