TRV:02537

ID TRV:02537
Bok 530
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst På baner med aksellaster > 24t skal det anvendes skinner i en av følgende kvaliteter uavhengig av kurveradius:
  • R350HT
  • R370CrHT
  • R400HT
  • R400 UHC XR
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet sikrer anskaffelse og bruk av skinner som gir optimal levetid og vedlikeholdbarhet under ulike trafikkforhold og kurveradier.Kravet sikrer også samtrafikkevne ved å møte krav til minimum hardhet for samtrafikkomponent skinner.
Endringsartikler 530 2023 Endringsartikkel 3507
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner#Skinnekvalitet