531 2020 Endringsartikkel 2621

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2621
Forslagsdato 18.03.2020
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Sporveksler
Avsnitt Kontroll og oppfølging
Forslagstekst Med bakgrunn i Synergimelding 545072 foreslås å tilføye nytt pkt c) hvor det stilles krav til at man sikrer at kjøreflaten gjennom nye sporveksler er fri for korrosjonsbelegg og maling før det settes trafikk på spor gjennom sporvekselen.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Kapittelet omhandler krav til bygging av sporveksler. Aktuelt avsnitt hvor nytt krav foreslås, omhandler krav til kontroll og oppfølging etter bygging av ny sporveksel.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen vil ikke påvirke sporvekselens pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen vil ikke påvirke sporvekselens tilgjengelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen vil ikke påvirke sporvekselens tilgjengelighet.

3.4 S - sikkerhet

Krav til fjerning av maling og korrosjonsbelegg vil sikre at belegg av sporfelt og dermed øke sikkerhet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen vil ikke påvirke levetid eller kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Endringen vil kunne medføre marginalt økte byggekostnader for nye sporveksler ved at skinneoverflaten i noen tilfeller må slipes/pusses.

3.7 K - klima og miljø

Endringen vil ikke påvirke klima eller miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Med bakgrunn i Synergimelding 545072 anbefales å tilføye nytt krav i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Bygging/Sporveksler#Kontroll_og_oppf.C3.B8lging med følgende tekst:

c) For å sikre belegg av sporfelter, skal korrosjonsbelegg og maling på kjøreflaten fjernes før det settes trafikk på spor gjennom sporvekselen.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 12:44 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 14:57 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:53 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 22:53 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 10:43 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!