531 2021 Endringsartikkel 2197

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2197
Forslagsdato 03.12.2018
Forslagsstiller Ludvig Jansen
Klassifisering Kravendring
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Helsveist spor
Avsnitt Vedlegg - Arbeidsanvisning for sveisekontroll
Forslagstekst Her er kommentarer vi har skrevet på UT- prosedyren:

1. Teknisk regelverk anses å være tynt til å benyttes som prosedyre da det ikke sier noe om vedlikehold og kontroll av utstyr som prober og lignende.

2. Prosedyren forteller hvordan kalibrering og testing skal foregå. Slik dette er satt opp vil signalene fra feil som har kort lydvei (eksempelvis feil som er posisjonert nær overflaten) fremkomme med større/høyere feilsignaler enn for feil som har en lengre lydvei en feilsignalet fra referanseborringen. Man kan bare anta at størrelsen i referanseplatene tar høyde for dette.

3. Man bør vurdere å beskrive at feil som vurderes som godkjente bør rapporteres selv om de er godkjent, slik at man har mulighet for en senere oppfølging av disse. Rapporteringsgrensen kan eksempelvis settes til 50%.

4. Prober som beskrives at skal benyttes i tabell 1 er store og vanskelig å benytte. Man har vært i kontakt med Krautkramer og de kjenner ikke til proben W70SEB2G, som det henvises til. Vurder om den bør fjernes. I tillegg bør man unngå å låse seg til noen få probetyper men heller åpne opp for bruk av andre prober, eks ved å skrive «eller andre tilsvarende prober av ulike dimensjoner».

Du kan henvise til Steinar Hopland, dersom de har flere spørsmål til innhold.

Referansedokumenter

trv.jbv.no-wiki-Overbygning-Bygging-Helsveist_spor-Vedl_Kommentarer_Lja.pdf

2 Systemdefinisjon

Sveisekontroll er en kvalitetskontroll av nyproduserte sveiste skjøter i sporet. Reglene i denne arbeidsanvisningen gjelder for skjøter som er sveist med aluminiotermisk metode. Kontrollen består av ultralydkontroll, visuell kontroll, penetrantprøving og geometrikontroll.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen sikrer pålitelighet av utstyr som brukes til sveisekontroll gjennom tydelig ansvarsplassering for kalibrering av instrumenter.

3.2 A - tilgjengelighet

Bedre tilgjengelighet på grunn av bedre pålitelighet og vedlikeholdbarhet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Bedre vedlikeholdbarhet gjennom bedre tilgang på søkere som følge av generell spesifisering og ikke spesifikk benevnelse på søkere.

3.4 S - sikkerhet

Endringen påvirker ikke sikkerhet direkte, men tydelig ansvarsplassering for kalibrering av instrumenter bidrar til økt pålitelighet av kontroll, noe som kan ha positiv betydning for sikkerhet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirker ikke levetid direkte, men tydelig ansvarsplassering for kalibrering av instrumenter bidrar til økt pålitelighet av kontroll, noe som kan ha positiv betydning for sveiste skjøters levetid.

Endringen påvirker ikke kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Endringen påvirker ikke økonomi.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima eller miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

1. Bane NOR har generelle regler for kalibrering av måleinstrument. Vil tilføye presisering om at leverandør/entreprenør har et ansvar for at instrument er kalibrert.

2. Det stemmer at vi ikke tar hensyn til avstand, men referanseplaten ligger midt i skinnehode og vil selvfølgelig føre til dette. Det er to flattbunnet hull i to ulike høyder så det er mulig å få til en kalibrering med kompensasjon for avstand. Kan tilføye at feil nærmere overflate kan tillates med høyere amplitude. Avventer dette forslaget til ny standard for kontroll av skinner er utgitt.

3. Mindre relevant for UT-kontroll av sveis. Har allerede strenge krav for godkjenning av sveis og man godtar ikke sveiser med feil. Derimot så registreres feil under referansenivå ved UT-kontroll av sporet ellers ved UT-tog. Per nå har vi ikke noen strukturert oppfølging av disse.

4. Skal endre søkere i tabellen til «70⁰ 14X14, 2MHz direkte søker» eller eventuelt «Krautkrämer SWB 70-2 14X14 eller tilsvarende». Denne erstatter både W70SEB2G og WB70 2(E).

Anbefaler følgende tekstendring i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor/Vedlegg/Arbeidsanvisning_for_sveisekontroll#Instrumentkalibrering:

Eksisterende tekst:

Daglig kalibreringskontroll skal utføres før og etter hvert arbeidsskift. Ultralydoperatøren skal kalibrere instrument og søkerfunksjoner ved hjelp av Referanseskinne for ultralydkontroll

Ny tekst:

Leverandør av kontrolltjeneste er ansvarlig for at instrumenter er kalibrert.

Daglig kalibreringskontroll skal utføres før og etter hvert arbeidsskift. Ultralydoperatøren skal kalibrere instrument og søkerfunksjoner ved hjelp av Referanseskinne for ultralydkontroll


Anbefaler følgende endring i tabell i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor/Vedlegg/Arbeidsanvisning_for_sveisekontroll#Avs.C3.B8king:

Eksisterende tabell:

Tabell 1: Kontrollserier
Kontroll nr: Søker Kalibreres med Avsøkings­område
1 W70SEB2G FBH nr. 6 0 - 140 mm
2 2 x WB70 2(E) FBH nr. 1 0 - 200 mm
3 2 x WB70 2(E) FBH nr. 2 70 mm
4 2 x WB70 2(E) FBH nr. 3 165 mm
5 WB70 2(E) FBH nr. 4 105 mm
6 WB70 2(E) FBH nr. 5 105 mm

Ny tabell:

Tabell 2: Kontrollserier
Kontroll nr: Søker Kalibreres med Avsøkings­område
1 70⁰ 14X14, 2MHz direkte søker FBH nr. 6 0 - 140 mm
2 2 x 70⁰ 14X14, 2MHz direkte søker FBH nr. 1 0 - 200 mm
3 2 x 70⁰ 14X14, 2MHz direkte søker FBH nr. 2 70 mm
4 2 x 70⁰ 14X14, 2MHz direkte søker FBH nr. 3 165 mm
5 70⁰ 14X14, 2MHz direkte søker FBH nr. 4 105 mm
6 70⁰ 14X14, 2MHz direkte søker FBH nr. 5 105 mm

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 13:45 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 08:33 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 12:31 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok --Tbr (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 10:29 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 08:49 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!