531 2022 Endringsartikkel 3198

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3198
Forslagsdato 02.02.2022
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Kravendring
Bok 531 Overbygning, bygging
Kapittel Vedlegg Arbeidsanvisning_for_Thermit_skinnesveising
Avsnitt 2.1 Sveiseporsjon
Forslagstekst Sveisemetoden ET SkV Elite L25 PLUS er testet på Ofotbanen siden 2019 med gode resultater. Foreslår å tilføye denne som godkjent sveisemetode for R350HT, R370CrHT og R400HT skinner på Ofotbanen.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Det aktuelle avsnittet / kravet beskriver hvilke sveiseprosesser som er godkjent for bruk til ulike skinnekvaliteter og anvendelsesområde mhp. aksellast.

3 Vurdering av endringen

Som et alternativ til HPW sveisemetode for varmebehandlede skinner introduserte Elektro-Thermit i 2016 en ny generasjon sveiseporsjoner ("PLUS porsjoner"), for sveisemetode SkV-Elite L25, hvor mekaniske egenskaper med hensyn til utmatting og duktilitet er vesentlig forbedret i forhold til standard SkV porsjoner. I perioden 2019 til 2022 er sveisemetoden SkV-Elite L25 med "PLUS" porsjoner testet på Ofotbanen med gode resultater. Spordrift har sveist ca 150 sveis med denne metoden, uten at det er rapportert om brudd i noen av disse sveisene. I forbindelse med sertifisering av sveisere for SkV-Elite L25 ble det utført 5 stk. 3-pkt bøyeprøver av skinner sveist med Z130 PLUS porsjoner. Resultater fra bøyeprøvene bekrefter at porsjonene gir svært god duktilitet og tilfredsstillende bruddstyrke.

3.1 R - pålitelighet

God duktilitet og utmattingsfasthet ivaretar pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

God pålitelighet ivaretar god tilgjengelighet

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen fører til bedre tilgang til sveisere, da "standard" SkV sveisesertifikat er tilstrekkelig for å sveise SkV-Elite L25. Det er dermed ikke behov for sertifikat for HPW som er en sveisemetode som kun brukes på Ofotbanen.

3.4 S - sikkerhet

God duktilitet og utmattingsfasthet ivaretar sikkerhet.

3.5 L - levetid og kapasitet

God duktilitet og utmattingsfasthet bidrar til lang levetid relativt til den høye aksellasten på Ofotbanen

3.6 Ø - økonomi

Forbruksmateriell til en SkV-Elite L25 sveis er litt rimeligere enn en tilsvarende HPW sveis. Dette medfører marginalt lavere kostnad pr. sveis.

3.7 K - klima og miljø

Hverken klima eller miljø påvirkes av denne endringen.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Basert på gode resultater fra 3-pkt bøyeprøve i 2019 og gode erfaringer fra bruk av sveisemetoden på Ofotbanen i perioden 2019 - 2022, anbefales det at sveisemetoden SkV-L25 Elite med PLUS porsjoner godkjennes for bruk på Ofotbanen for å sveise følgende skinnekvaliteter:

  • R350HT
  • R370CrHT
  • R400HT

Dette tilføyes i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Bygging/Helsveist_spor/Arbeidsanvisning_for_Thermit_skinnesveising#Sveisemateriale

Basert på erfaringer med at HPW sveiseformer er enklere å tilpasse i situasjoner der det er nødvendig å sveise sammen to skinner med relativ stor forskjell i slitasje, anbefales det at HPW også beholdes som en godkjent sveisemetode på Ofotbanen.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 09:06 (CET)

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 08:58 (CET) OK --Nerbre (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 16:19 (CET) OK--Jse (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 23:45 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 18:10 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 21:04 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!