532 2020 Endringsartikkel 2691

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2691
Forslagsdato 29.06.2020
Forslagsstiller Alf Helge Løhren
Klassifisering Nytt krav
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel 11 Sporveksler
Avsnitt 1.1 Sliping av skinnekryss i manganstål
Forslagstekst På bakgrunn av forslag fra Vossloh, er det ønskelig med raskere iverksettelse av sliping i nye mangankryss enn hva TRV beskriver i dag. Første avsnitt i 1.1 "Sliping av skinnekryss i manganstål" foreslås endret til:

Nye skinnekryss i manganstål skal slipes for å utjevne/fjerne deformasjoner og utvalsinger på krysspiss og vingeskinne, som oppstår under kaldherding. Utvalsinger og grader kan forårsake oppflising av metall eller sprekkdannelser hvis de ikke slipes bort.

Inspeksjoner og sliping skal iverksettes utfra trafikkbelastning i sporvekselen som vist i tabell x. (Se vedlegg)

Referansedokumenter

20200629 Sliping av mangankryss på grunnlag av trafikkbelastning.pdf

2 Systemdefinisjon

I de aller fleste sporveksler benyttes skinnekryss som er støpt i 12-14% manganstål. Dette er en stålkvalitet som i utgangspunktet er relativt myk, men som etter en initiell deformasjon fra trafikken vil oppnå en hard slitesterk overflate. Som følge av den initielle deformasjonsherdingen vil det oppstå deformasjoner som er nødvendig å korrigere med sliping kort tid etter ibruktaking. Det er derfor i dag krav i TRV til at dette skal utføres innen 600 000 Bruttotonn trafikkbelastning.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endringen medfører mindre sannsynlighet/langsommere utvikling for feil på grunn av tidligere fjerning av initielle deformasjoner og dermed økt pålitelighet.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengelighet øker som følge av bedre pålitelighet

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke av endringen

3.4 S - sikkerhet

Sikkerhet påvirkes ikke direkte, men mindre sannsynlighet/langsommere utvikling for feil vil føre til lavere sannsynlighet for brudd over tid og dermed økt sikkerhet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen medfører mindre sannsynlighet/langsommere utvikling for feil på grunn av tidligere fjerning av initielle deformasjoner og dermed økt levetid. Kapasitet påvirkes ikke av endringen

3.6 Ø - økonomi

Endringen medfører økte kostnader til preventivt vedlikehold i tidlig fase, men reduserte livsløpskostnader som følge av mindre sannsynlighet/langsommere utvikling for feil

3.7 K - klima og miljø

Lengre levetid medfører redusert klimabelastning


3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Det er erfart skader på en del mangankryss som sannsynligvis er forårsaket av at nødvendig sliping av initielle deformasjoner er utført for sent. Det viser seg at både anbefalinger fra leverandør og krav i Trafikverket foreskriver at inspeksjon og sliping utføres tidligere enn hva våre regler krever i dag.

Basert på anbefalinger og erfaringer anbefales forslaget med følgende tekst i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Beskrivelse_av_vedlikeholdstiltak_i_sporveksler#Sliping_av_skinnekryss_i_manganst.C3.A5l (TRV:07762):

TRV:07762

Nye skinnekryss i manganstål skal slipes for å utjevne/fjerne deformasjoner som oppstår under kaldherding. Inspeksjoner og sliping skal iverksettes utfra trafikkbelastning i sporvekselen som vist i

Tabell 1: Inspeksjon og sliping av nye mangankryss
Årlig trafikkbelastning 1. inspeksjon/sliping 2. inspeksjon/sliping 3. inspeksjon/sliping 4. inspeksjon/sliping
< 5 MBT 3 uker 8 uker 4 mnd. 1 år
5 MBT - 10 MBT 2 uker 4 uker 2 mnd. 1 år
> 10 MBT 1 uke 2 uker 1 mnd. 6 mnd.


Utvalsinger og grader kan forårsake oppflising av metall eller sprekkdannelser hvis de ikke slipes bort.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 11:49 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2020 kl. 15:10 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 09:57 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 20:49 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 21:54 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres