532 2021 Endringsartikkel 2769

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2769
Forslagsdato 07.10.2020
Forslagsstiller Alf Helge Løhren
Klassifisering Kravendring
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel 11 Sporveksler
Avsnitt 2.4.3 Ledevidde kryssparti
Forslagstekst Toleransegrenser for ledevidden i kvalitetsklasse K0 er like, dvs. at vedlikeholdsgrense og umiddlebargrense er -3 mm for begge (1 393 mm). I BaneData genereres kun UKV og ikke AKV som en tangering av umiddelbargrensen vil kreve. Det foreslås derfor at vedlikeholdsgrensen for ledeviddemålet i K0 settes til -2 mm (ledevidde 1 394 mm). Hvis ikke toleransen for vedlikeholdsgrensen endres, vil umiddelbargrensen registreres som vedlikeholdsgrense, og det blir bare generert en UKV istedenfor en AKV.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Ledevidde er et mål i sporveksler som skal sikre at hjul ikke skader, eller kommer på feil side av krysspissen ved gjennomkjøring i det føringsløse partiet i sporveksler. Slitasje i ledeskinner vil redusere ledevidden. Det er derfor nødvendig å ha kontroll på utvikling av dette målet.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Endring gjør det mulig å bli varslet før umiddelbar grense for ledevidde nås. Dette vil gjøre det enklere å planlegge vedlikehold slik at pålitelighet øker.

3.2 A - tilgjengelighet

Endring medfører økt tilgjengelighet som følge av økt pålitelighet og vedlikeholdbarhet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endring gjør det mulig å bli varslet før umiddelbar grense for ledevidde nås. Dette vil gjøre det enklere å planlegge vedlikehold.

3.4 S - sikkerhet

Endringen påvirker ikke sikkerhetsgrensen (umiddelbar grense) for ledevidde i sporveksler.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen vil ikke ha noen betydning for levetid eller kapasitet

3.6 Ø - økonomi

ndring gjør det mulig å bli varslet før umiddelbar grense for ledevidde nås. Dette vil gjøre det enklere å planlegge vedlikehold, noe som kan medføre marginale besparelser.

3.7 K - klima og miljø

Endringen vil ikke ha noen betydning for klima eller miljø.


3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Det er ikke hensiktsmessig at vedlikeholdsgrense er lik umiddelbar grense for ledevidde. For å skille mellom vedlikeholdsgrense og umiddelbar grense anbefales forslaget.

Eksisterende krav:

TRV:04445


▶ a) Toleranser for ledevidder er gitt i Tabell 2

Tabell 1: Toleranser for ledevidder
Kvalitetsklasse Normalmål (mm) Umiddelbar grense (mm) Vedlikeholdsgrense (mm)
K0 1396 - 3 - 3
K1, K2, K3 1396 - 4 - 3
K4 1396 - 4 - 3
K5 1396 - 4 - 3

Forslag til nye krav:

TRV:04445


▶ a) Toleranser for ledevidder er gitt i Tabell 2

Tabell 2: Toleranser for ledevidder
Kvalitetsklasse Normalmål (mm) Umiddelbar grense (mm) Vedlikeholdsgrense (mm)
K0 1396 - 3 - 2
K1, K2, K3 1396 - 4 - 3
K4 1396 - 4 - 3
K5 1396 - 4 - 3

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. feb. 2021 kl. 13:57 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 16:46 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 07:37 (CET)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 2. feb. 2021 kl. 12:43 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. feb. 2021 kl. 08:54 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!