532 2021 Endringsartikkel 2962

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2962
Forslagsdato 11.03.2021
Forslagsstiller Roy Ramsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel Ballast
Avsnitt 2 - Utløsende krav
Forslagstekst Foreslår å tilføye konkrete grenseverdier for når ballastrensing skal utføres.
Referansedokumenter

Inngrepskriterier 20200602.pdf
krav til nyrensa jernbaneballast 200806.pdf

2 Systemdefinisjon

Ballastlaget degraderes over tid som følge av nedknusing av pukkstein og tilførsel av finstoff fra omgivelsene. Når mengden finstoff blir for stor, mister ballastlaget sin evne til å opprettholde sporets geometriske kvalitet, sin stabilitet og evne til drenering.

3 Vurdering av endringen

Objektive kriterier for å vurdere ballastrensing bør tilføyes.

3.1 R - pålitelighet

Objektive kriterier for ballastrensing kan bidra til å optimalisere ballastrensing og dermed pålitelighet av ballastlagets funksjon.

3.2 A - tilgjengelighet

Objektive kriterier for ballastrensing kan bidra til å optimalisere ballastrensing og dermed tilgjengelighet av ballastlagets funksjon.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Økt vedlikeholdbarhet oppnås gjennom bruk av objektive kriterier for ballastrensing

3.4 S - sikkerhet

Objektive kriterier for ballastrensing kan bidra til å sikre ballastens bidrag til sporets stabilitet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Objektive kriterier for ballastrensing kan hindre rask nedbrytning som følge av dårlig ballastkvalitet og dermed bidra til å øke sporkomponenters levetid.

Kapasitet blir ikke påvirket av denne endringen.

3.6 Ø - økonomi

Sporkonstruksjonens livsløpskostnader kan reduseres gjennom økt levetid som følge av optimalisert ballastrensing

3.7 K - klima og miljø

Klima eller miljø blir ikke direkte påvirket av denne endringen.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

  • ERRI D182 - Unified assessment criteria for ballast quality and methods for assessing the ballast condition in the track

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Inngrepskriterier for ballastrensing basert på ERRI rapport D182 bør innføres som en anbefaling. Samtidig bør dagens kravformulering i TRV:04456 omgjøres til forklarende tekst i grå boks.

Forslag til ny tekst i TRV:04456:

Det bør tas prøver av ballastlaget når:
  • det er problemer med å få justeringen til å stå, og årsaken til dette ikke kan tilskrives ustabile fyllinger.
  • man har problemer med vaskesviller, frost og tele i ballasten
Høydefeil med bølgelengder mellom 3,5 og 30 m stammer i hovedsak fra dårlig ballast.

a) Ballastrensing bør utføres når pukkprøver viser at masse av nedknust materiale (0/22,4 mm) overstiger 30% av prøvens totale masse.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 08:12 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 16:30 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:06 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 08:17 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 15:41 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 08:41 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres